Contact us

3 aktuella frågor om produktinformation

Nyligen arrangerade vi på Avensia en live-sänd digital paneldiskussion på ämnet informationshantering. I det här blogginlägget summerar vi de tre mest populära frågor som experterna fick från publiken. Klicka här för att se den inspelade versionen av hela paneldiskussionen.

Varför är det viktigare än någonsin att ha koll på sin produktinformation?

I dessa utmanande tider måste många företag vara sparsamma med budget och resurser. Då är det viktigt att hitta skalbara sätt att öka försäljning, produktsortiment och omsättning utan att addera fler resurser. Här får produktinformationen inte bli ett hinder. Det gäller att snabbt kunna få ut fler produkter till marknaden med de resurser och verktyg man redan har på plats. Se över de system ni har, kanske finns det outnyttjad funktionalitet eller möjligheter att finjustera konfigureringar. Är olika system sammankopplade på rätt sätt eller kan man förbättra flöden och på så vis undvika manuell och resurskrävande hantering? Gå igenom era processer. Ofta finns stora möjligheter att effektivisera och automatisera interna processer för att spara tid och resurser.

Lägg där till att vi lever i en föränderlig tid där du behöver vara redo för det okända. Att ha koll på sin grunddata är en nyckel för att kunna agera på förändringar, både externa och interna. Det kan handla om dels förändrade legala krav, dels ökade krav och förväntningar från styrelse, ledning eller kunder. Det är viktigt att förstå att informationshantering aldrig är någonting som du blir klar med. Därför rekommenderar vi att du tar dig tid och stannar upp för att se över processer och systemstöd med jämna mellanrum. Boka en halvdag med teamet för att lyfta frågor kring vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Ta hjälp av Avensias erfarna konsulter för att få ett extra par ögon och undvika att fastna i gamla hjulspår.

Hur ska man som B2B-aktör tänka kring produktinformation?

För företag som säljer till andra företag har kraven och förväntningarna på produktinformationens presentation ökat under de senaste åren. Idag har professionella inköpare samma (eller högre) förväntningar på att produkter presenteras på samma utförliga och lättkonsumerade sätt som de är vana vid när de shoppar privat.

Komplexiteten ökar dock när man vill använda produktinformationen för att rekommendera relaterade produkter till en besökare i e-handeln. När det handlar om retail är det ganska enkelt att rekommendera exempelvis ett par byxor som går i samma färgton som den tröja du lagt i varukorgen. Men i en B2B-miljö ställs mycket högre krav. Om du har beställt en gipsskiva kan du inte rekommendera vilken skruv som helst. Det måste vara en skruv som passar just den skivans tjocklek, enkel eller dubbel-gips, samt vad den skall fästas i, trä eller stål? Här bör en lösning för produktinformation (PIM) konfigureras på detaljnivå för att få till bra rekommendationer. Det handlar bara inte om god kundservice utan även om att bygga din trovärdighet som leverantör.

Hur kan man dra nytta av AI i arbetet med produktinformation?

Det här är en intressant fråga och för många företag är det fortfarande bara något man tittar på och ännu inte börjat använda i praktiken. AI-tjänster som ChatGPT kan sammanfatta stora informationsmängder i kortare texter vilket kan användas för att presentera produktinformation i olika kanaler där man har begränsat med utrymme. Den kan även ”klä på” kortfattade datapunkter med mer text, till exempel skapa löpande text av en punktlista.

Även AI-tjänster för bild- och videogenerering kan tänkas användas för att komplettera produktinformationen. Om du har en ren produktbild kan du till exempel med hjälp av AI sätta in din produkt i olika kontext för att skapa kampanjbilder, utan att lägga tid och resurser på en reklambyrå.

Vad tycker din målgrupp om AI-genererat innehåll? Det är inte säkert att det alltid har en positiv effekt. Därför bör du fundera på att klassificera information och vara transparent med vilket innehåll som är producerat av en människa och vilket som är genererat av AI. Det kommer att öka din trovärdighet.

Det kan således finnas en hel del användningsområden för AI-tjänster inom informationshantering. Men det är viktigt att komma ihåg att du för att kunna använda AI på ett bra sätt alltid behöver ha kontroll på din grunddata. För om grunddatan inte finns på plats eller är felaktig kan AI faktiskt stjälpa snarare än hjälpa.

Vill du höra fler frågor och svar om informationshantering? Se hela expertpanelen här.