Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Avensia. Förutom att skydda och respektera din integritet vill vi också dela med oss av information om hur vi samlar, bearbetar, använder, delar, lagrar och skyddar din information, och i synnerhet information som kan användas för att personligen identifiera dig.

Personlig information definieras som all information om dig som t.ex. ditt namn, din fysiska adress, e-postadress, IP-nummer eller annan kontaktinformation vilken direkt eller indirekt identifierar dig.

Syftet med denna policy är att informera dig om de steg vi tar för att skydda din personliga information. 

 • Att vi bara samlar in din personliga information i enlighet med GDPR-lagar.
 • Att du har rätt att återkalla ditt tidigare givna samtycke när som helst och att vi enligt lag är skyldiga att ta bort all din personliga data.
 • Att du har rätt att begära ytterligare information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser. Vänligen se kontaktsektion nedan.
 • Att du inte ska komma åt och interagera med några av Avensias webbplatser eller produkter om du inte godkänner vår senaste sekretesspolicy.
 • Att på grund av internets natur finns det tyvärr alltid en risk, om än väldigt liten, för att hackas och dina uppgifter läcker ut. I detta osannolika fall av händelse kommer du genast att informeras.

Vi hoppas att följande information hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om att dela med dig av din personliga information. Du är under inga omständigheter skyldig att lämna din personliga information till oss och du kan alltid återkalla ditt samtycke.


Besök på vår hemsida

Vi behöver i allmänhet inte någon personlig information när du surfar på våra webbplatser och får tillgång till våra tjänster. Vi kan dock samla in begränsad, icke-personligt information som din webbläsare gör tillgänglig för oss när du besöker en webbplats, till exempel Internet Protocol-adress, webbläsarspråk, geografisk platsdata, datum och tid och cookies.

Icke-personlig information används för att skaffa bättre förståelse för hur användarna upplever och interagerar med våra webbplatser samt för att ytterligare förbättra kvaliteten på de erbjudanden och tjänster som vi tillhandahåller dig.


Skapa konto

Vi erbjuder även tjänster som kräver att du registrerar ett personligt konto.

För att registrera ett konto behöver vi viss personligt information som vi kommer använda för att skapa ditt konto och tillhandahålla de tjänster du begärt. Ansöka om ett jobb på nätet

Vid arbetsansökan på nätet kommer din information att användas för att behandla denna.


Prenumeration

Om du anmäler dig till nyhetsbrev, marknadsförings- och reklammaterial, allmän information eller önskar att följa oss online kan vi (beroende på vilken typ av kontakt du begär) samla in följande personuppgifter: 

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, adress, telefon, professionell titel eller roll), företagsnamn och språkinställningar
 • Händelser, möten (inklusive feedback om innehåll och tjänster vid evenemang som du deltar i genom enkäter) och reseinformation
 • Din exakta plats i realtid med hjälp av beacon-teknik, GPS, mobiltorn, Wi-Fi-signaler och / eller framtida teknik
 • Hur ofta du använder en app och var den hämtades.

Vi kan också samla in din personliga information från affärspartners, från tredje part som agerar på dina vägnar och från andra plattformar som hjälper till att tillhandahålla tjänster.

Exempelvis kan vi få mötesdata från en evenemangsregistreringsleverantör. Vi använder din personliga information för att förse dig med de begärda tjänsterna och förse dig med marknadsförings- och reklammaterial som är relevanta för dig, till exempel:

Inbjudningar till evenemang och seminarier.

Produkt- och utbud av tjänster

Nyheter, uppdateringar och annan relaterad information från företag till företag Du kan när som helst begära att vi tar bort din personliga information. Vänligen kontakta då privacy@avensia.com.


Avensias ansvar som kontrollant

Avensia AB, med huvudkontor i Lund, är kontrollant av din personliga information, antingen samtyckt till oss eller samlad via vår hemsida. Vi strävar alltid efter att följa Allmänna dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar om personuppgifter.

För eventuella klagomål om vår hantering av din personliga information som inte kan lösas direkt med oss, vänligen kontakta svensk dataskyddsmyndighet på datainspektionen@datainspektionen.se


Rättslig grund för insamling och hantering av personuppgifter

Vi behandlar din personliga information endast där vi har lagliga skäl att göra det. När vi behöver ditt samtycke till att samla in och behandla dina personuppgifter kommer formuläret att skickas till dig på ett tydligt och kortfattat sätt.


Utlämning av din personliga information

Avensia kommer aldrig låna ut eller sälja din personliga information till andra företag eller privatpersoner. Vi kan och kommer dock att dela sådan information under någon av följande begränsade omständigheter:

 • Med ditt samtycke
 • Till betrodda företag eller privatpersoner med syftet att behandla din förfrågan på våra vägnar. När detta inträffar är dessa parter enligt lag skyldiga att behandla sådan information som uppgivits av oss och att använda lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder som överensstämmer med de allmänna dataskyddsförordningarna
 • När vi är skyldiga enligt lag eller med god tro att tillgång, bevarande eller avslöjande av sådan information är rimligt nödvändig för att skydda Avensias rättigheter, egendom eller säkerhet, dess användare eller allmänheten.

 Vi kan lagra och behandla personlig information som samlats in på vår webbplats i något land där Avensia eller våra webbhotells anläggningar finns. Genom att använda våra tjänster godkänner du överföringen av din information bland dessa anläggningar, inklusive de som ligger utanför ditt land.


Utlämning av kontospecifika uppgifter

När du har skapat ett konto hos oss kan vi dela information som lämnats in under ditt konto bland alla våra tjänster, såväl som distributörer och kanalpartners, i den utsträckning som krävs för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Vi kommer inte att avslöja din personliga kontoinformation till andra personer eller icke-anslutna företag, förutom under de begränsade omständigheter som beskrivs i denna policy eller med ditt samtycke.

Vi delar endast din personliga information med dataplattformar och molnleverantörer som utför tjänster på våra vägnar. Vi delar information med företag som hjälper oss att driva och stödja våra tjänster. Vissa leverantörer kan vara belägna i ett annat land än där du bor. Vi kan också dela din personligt identifierbara information med analytiker och sökmotorleverantörer som agerar på vår vägnar.


Säkerhetsåtgärder

Vi strävar efter att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller förändring, obehöriga avslöjanden eller åtkomst och andra olagliga former av användning. Vi strävar efter att säkerställa att säkerhetsnivån och att de åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter är lämpliga för de risker som presenteras.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till endast våra anställda och leverantörer som behöver använda informationen för att kunna bearbeta den på vår vägnar.

Våra leverantörer är avtalsenliga för att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella

 

Uppdatering av din information

Där vi behandlar dina personuppgifter strävar vi efter att se till att det är korrekt och aktuellt. Vi kommer att försöka radera eller korrigera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du behöver uppdatera eller korrigera din personliga information, vänligen kontakta privacy@avensia.com med din förfrågan och vi kommer att förse dig med verktygen för att uppdatera din personliga information.


Datalagring

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna policy eller annat syfte som du har blivit informerad om.

Vi kommer behålla dina uppgifter så länge som är tillåtet enligt gällande rättslig grund, varpå de kommer att raderas. Om vår juridiska grund beror på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du har utnyttjat din rätt att återkalla ditt samtycke kan vi ändå och under vissa omständigheter vara skyldiga att behålla din personliga information en bestämd period för att vi ska kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter och försvara oss i juridiska tvister.


Länkar till tredje parts webbplatser

Tjänster kan innehålla externa länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis skiljer sig från våra. Dessa externa webbplatser kan placera sina egna cookies på din dator, samla in data eller begära personlig information. Om du skickar personuppgifter till någon av dessa webbplatser, regleras din information av deras sekretesspolicy. Avensia utövar ingen kontroll eller tar inget ansvar för dessa webbplatser och vi uppmuntrar dig att noga läsa sekretesspolicyn för den webbplats du besöker.

 

Dina rättigheter enligt denna policy

Enligt Allmänna dataskyddsförordningen kan du begära att: 

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Ändra dina personuppgifter
 • Radera dina personuppgifter
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Förhindra behandling av dina personuppgifter
 • Dra tillbaka ditt samtycke

Alla förfrågningar måste göras skriftligen och personligen undertecknas av dig och inkludera information som ditt namn, adress och helst din e-postadress för att verifiera din identitet.

Om tillämplig lag föreskriver en administrativ avgift för att uppfylla en sådan begäran (inklusive oseriösa eller överdrivna förfrågningar) kan en avgift tas ut av Avensia.

Alla giltiga förfrågningar behandlas på ett snabbt och korrekt sätt och vi svarar inom 30 dagar efter mottagandet av din förfrågan.

För att göra din förfrågan, vänligen kontakta privacy@avensia.com

Om din begäran har blivit nekad av angivna skäl kan du lämna in ett klagomål till de lokala dataskyddsmyndigheterna på det kontor där tjänsterna tillhandahålls.


Ändringar av policy

Avensia förbehåller sig rätten att ändra denna policy om så behövs. Vi förväntar oss att de flesta av dessa ändringar är mindre, men det kan finnas större ändringar. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av detta dokument.

Vi lägger upp de här ändringarna på denna sida och om ändringarna är signifikanta kommer vi också att ge ett mer framträdande meddelande.

Varje version kommer att noteras längst upp på sidan. Tidigare versioner av denna sekretesspolicy kommer att arkiveras och ställas till förfogande på begäran


Kontakt

Om du har några ytterligare frågor eller vill utnyttja dina rättigheter, var god kontakta oss på privacy@avensia.com


Version

Denna policy publicerades på svenska den 6 juni 2018