Avensia PDF Generator

Med PDF-generatorn integrerad med dina system, triggar varje ändring av produktinformation, såsom bilder eller översättningar, skapandet av ett nytt produktdatablad, i pdf-format. Redo att distribueras till dina kunder, utan manuellt eller repetitivt arbete. 

Att hålla flera olika produktrelaterade dokument på flera språk uppdaterade kräver mycket av din personal. I många fall kräver EU-direktiv att företag har detaljerad information om produkter, inom områden som säkerhet och hälsa, miljöpåverkan, återvinning etc. Dessa direktiv kräver också att företagen kontinuerlig säkerställer att informationen är uppdaterad och tillgänglig på alla språk som är relevanta på respektive marknad. 

Storefront PDF Generator ger företag ett verktyg som kan skapa och underhålla produktdokument på ett effektivt och automatiserat sätt. Med Batch-funktionen kan du enkelt massproducera produktdokumentation i pdf-form, på alla språk, och publicera på websajter, i affärssystemet, content stores och varhelst din produktinformation behövs.   

En skalbar molnservice 

Storefront PDF Generator är en molntjänst som är skalbar - kapaciteten kan skruvas upp, ner och av beroende på behov. 

PDF-generatorn använder dokumentspecifika mallar för produktdata, och hämtar produktinformationen från ett PIM-system för att generera PDF-dokument.  Alla mallar, inklusive dess specifika ikoner, logotyper och copy lagras i Avensia Cloud. All kommunikation sker via json filer och i korrelation med den specifika mallen som används för varje typ av dokument.  

Två lägen; Preview och Batch (massproduktion)   

  • Preview-läget används när en användare behöver förhandsgranska ett dokument innan det godkänns, eller om massproduktion inte  used when a user needs to preview a document before it is approved, or when a mass production is not needed. In this mode, there is normally no asset created in the PIM.  
  • Batch-läget används när flera dokument ska produceras från en bygg-kö, och sparas som pdf i PIM-systemet. Därifrån kan dokumenten kopplas till rätt entitet och distribueras till rätt kanaler.

Förenkla massproduktionen av Tekniska Datablad med inRiver PIM

Avensia PDF Generator för inRiver gör det möjligt att enkelt skapa och underhålla tekniska datablad, säkerhetsdatablad, prestandadeklarationer och produktblad. Genom att återanvända översättningsbara textfraser och produktinformation från inRiver kan underhållet minimeras och samtidigt säkerställs att dokumenten alltid har korrekt information. Efter granskning och godkännande skapas ett färdigt PDF-dokument med ert företags layoutmässiga prägel och lagras i inRiver - tillgängligt att exporteras till webben, affärssystemet, eller andra kanaler.

Godkännandeprocesser

Innan en autogenererad PDF distribueras kan den gå igenom en fördefinierad process för att godkännas. Preview-versionerna av databladen skickas till den som ska godkänna dem, som uppgifter. Godkännaren får en preview per mall. Godkännadeprocessen är segmenterad per språk. 

Alla ändringar behöver inte godkännas, du kan definiera vilka fält som är viktiga och när ändringar görs i dessa triggas en ny godkännanderunda. 


Förenkla massproduktionen av tekniska datablad med inRiver PIM

Storefront PDF Generator har komponenter för integration med inRiver PMC, med grundläggande funktionalitet som hjälper dig att komma igång snabbt. Vissa huvudkomponenter som utgör en del av kommunikationen med Avensia Cloud måste hållas intakta, men de flesta komponenter i iPMC kan designas om efter egna krav och processer.  Genom att lagra alla dokument i inRiver kan distributionen till olika kanaler och olika språk förenklas.

Användningsområden där Storefront PDF Generator kommer att effektivisera massproduktionen av PDF-document:

Produktblad 

Hämta produktinformation och massproducera innehållsrika produktblad i alla språk för hela sortimentet.

Avensia PDF Generator - produktblad

Säkerhetsdatablad 

Samla säkerhetsinformation om hälsovådliga produkter I documentation som ni gör tillgängligt till alla kunder I alla språk.

Avensia PDF Generator - säkerhetsdatablad

Prestandadeklatationer

Skapa informative document om mätetal kring era produkters funktioner i ett lätthanterligt format.

Avensia PDF Generator - prestandadeklatationer

inRiver Print manuscript

Effektivisera er Printprocess för kampanjmaterial genom att hålla ner antalet korrekturcykler till ett absolut minimum.

Avensia PDF Generator - inRiver Vill du veta mer om PDF-generatorn? Kontakta oss!

 Ladda ner

Ladda ner produktbladet