Avensia PDF Generator

Förenkla massproduktionen av Tekniska Datablad med inRiver PIM

Avensia PDF Generator för inRiver gör det möjligt att enkelt skapa och underhålla tekniska datablad, säkerhetsdatablad, prestandadeklarationer och produktblad. Genom att återanvända översättningsbara textfraser och produktinformation från inRiver kan underhållet minimeras och samtidigt säkerställs att dokumenten alltid har korrekt information. Efter granskning och godkännande skapas ett färdigt PDF-dokument med ert företags layoutmässiga prägel och lagras i inRiver - tillgängligt att exporteras till webben, affärssystemet, eller andra kanaler.

Avensia PDF Generator - tekniska datablad
  • Flerspråksstöd
  • Godkännandeprocess
  • Alltid uppdaterat innehåll
  • Enkelt att anpassa efter egna behov
  • Mallar med ert företags layout
  • Dokumenten tillgängliga för alla inRiver-kanaler

Användningsområden där Avensia PDF Generator kommer att effektivisera massproduktionen av PDF-document:

Produktblad 

Hämta produktinformation och massproducera innehållsrika produktblad i alla språk för hela sortimentet.

Avensia PDF Generator - produktblad

Säkerhetsdatablad 

Samla säkerhetsinformation om hälsovådliga produkter I documentation som ni gör tillgängligt till alla kunder I alla språk.

Avensia PDF Generator - säkerhetsdatablad

Prestandadeklatationer

Skapa informative document om mätetal kring era produkters funktioner i ett lätthanterligt format.

Avensia PDF Generator - prestandadeklatationer

inRiver Print manuscript

Effektivisera er Printprocess för kampanjmaterial genom att hålla ner antalet korrekturcykler till ett absolut minimum.

Avensia PDF Generator - inRiver

Avensia PDF Generator är ett flexibelt system och fullt anpassningsbar lösning för inRiver som gör produktionen och underhållet av olika typer av dokument mycket enklare. Genom att lagra alla dokument i inRiver kan distributionen till olika kanaler och olika språk förenklas.


 

 Ladda ner

Ladda ner produktbladet