Avensia AB - Delårsrapport januari - juni 2019: Fortsatt tillväxt och utveckling på en volatil marknad

Nyckeltal april - juni 2019 Nettoomsättning 73,8 (60,0) MSEK Rörelsemarginal 3,6 (4,2) % Rörelseresultat 2,6 (2,5) MSEK Kassaflöde 4,8 (-7,6) MSEK Resultat efter skatt 1,2 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,03 (0,05) SEK Nyckeltal januari - juni 2019 Nettoomsättning 156,5 (118,1) MSEK Rörelsemarginal 9,5 (9,4) % Rörelseresultat 14,8 (11,1) MSEK Kassaflöde 0,5 (-2,1) MSEK Resultat efter skatt 10,4 (8,1) MSEK Resultat per aktie 0,29 (0,23)

Läs mer