Finansiell information

Kalendarium

2024

16 februari: Bokslutskommuniké 2023

2 april: Årsredovisning 2023 publiceras

7 maj: Q1-rapport 2024

7 maj: Signerad årsredovisning 2023

7 maj: Årsstämma

18 juli: Q2-rapport 2024

25 oktober: Q3-rapport 2024

2023

15 februari: Bokslutskommuniké

6 april: Årsredovisning 2022 publiceras

4 maj: Q1-rapport 2023

4 maj: Signerad årsredovisning 2022

4 maj: Årsstämma

18 juli: Q2-rapport 2023

27 oktober: Q3-rapport 2023

 

Avensias finansiella rapporter publiceras endast på svenska.