2022      
Jan

Feb

16/2: Bokslutskommuniké

Mar

Apr

7/4: Årsredovisning 2021 publiceras

Maj

5/5: Q1-rapport 2022 och signerad Årsredovisning 2021

Jun

 

Jul

18/7: Q2-rapport 2022

Aug
Sep

Okt

18/10: Q3-rapport 2022

 

Nov Dec
2023      
Jan

Feb

15/2: Bokslutskommuniké

Mar

Apr

6/4: Årsredovisning 2022 publiceras

Maj

4/5: Q1-rapport 2023

Signerad Årsredovisning 2022 

Årsstämma

Jun

 

Jul

18/7: Q2-rapport 2023

Aug
Sep

Okt

19/10: Q3-rapport 2023

 

Nov Dec

  

Avensias finansiella rapporter publiceras endast på svenska.