Finansiell information

Kalendarium

2023

15 februari: Bokslutskommuniké

6 april: Årsredovisning 2022 publiceras

4 maj: Q1-rapport 2023

4 maj: Signerad årsredovisning 2022

4 maj: Årsstämma

18 juli: Q2-rapport 2023

27 oktober: Q3-rapport 2023

 

Avensias finansiella rapporter publiceras endast på svenska.