Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,61%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,55%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 4 040 000 10,88%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic 1 720 000 4,63%
Enter Småbolagsfond 1 611 305 4,34%
Northern Trust Company 1 576 000 4,25%
Cliens Kapitalförvaltning AB 1 155 720 3,11%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 827 494 2,23%
Jörgen Bertilsson 600 533 1,62%
Johan Liljeros 484 055 1,30%
Övriga 7 599 067 20,47%
Totalt 37 123 249 100%