Arrow Go back
Finansiell information

Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 september 2021. Antalet aktier uppgick då till 37 123 249. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

 

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,61%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,55%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 3 905 000 10,52%
Enter Småbolagsfond 1 411 305 3,80%
Cliens Kapitalförvaltning AB 1 155 720 3,11%
CBLDN-Taaleri NRDMICEQFD NUCITS 1 000 000 2,69%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 888 812 2,39%
Volito Aktiebolag 800 000 2,15%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic 720 000 1,94%
SEB AB 605 381 1,63%
Övriga 9 127 956 24,61%
Totalt 37 123 249 100%