Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,61%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,55%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 4 170 000 11,23%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic 1 720 000 4,63%
Enter Småbolagsfond 1 155 636 3,11%
Northern Trust Company 2 026 000 5,46%
Cliens Kapitalförvaltning AB 1 155 720 3,11%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 793 285 2,14%
Jörgen Bertilsson 600 533 1,62%
Johan Liljeros 487 055 1,31%
Övriga 7 505 945 20,22%
Totalt 37 123 249 100%