Finansiell information

Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars 2021. Avensia hade då 3 348 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 850 918. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

 

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,80%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,71%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 3 835 000 10,41%
Enter Småbolagsfond 1 411 305 3,83%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 038 046 2,82%
Volito Aktiebolag 800 000 2,17%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic 720 000 1,95%
Måns Ola Flodberg 700 000 1,90%
Jörgen Bertilsson 600 533 1,63%
SEB AB 589 300 1,60%
Övriga 9 647 659 26,18%
Totalt 36 850 918 100%