Finansiell information

Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars 2024. Antalet aktier uppgick då till 37 123 249. Genomsnittligt antal: 37 123 249. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

 

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,61%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,55%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 4 361 975 11,75%
Northern Trust Company  1 873 548 5,05%
Aktia Nordic Micro Cap 1 720 000 4,63%
Cliens Kapitalförvaltning AB 1 155 720 3,11%
Avanza Pension 960 979 2,59%
Jesper Lyckeus 700 000 1,89%
Martin Birkeldh 601 200 1,62%
Jörgen Bertilsson 555 657 1,50%
Övriga 7 685 095 20,70%
Totalt 37 123 249 100%