Arrow Översikt
Finansiell information

Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars 2022. Antalet aktier uppgick då till 37 123 249. Genomsnittligt antal: 37 123 249. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

 

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,61%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,55%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 3 960 000 10,67%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic 1 720 000 4,63%
Enter Småbolagsfond 1 611 305 4,34%
Cliens Kapitalförvaltning AB 1 155 720 3,11%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 954 562 2,57%
Northern Trust Company 895 930 2,41%
Paul Bertilsson 600 533 1,62%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 504 844 1,36%
Övriga 8 211 280 22,12%
Totalt 37 123 249 100%