Finansiell information

Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 september 2023. Antalet aktier uppgick då till 37 123 249. Genomsnittligt antal: 37 123 249. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

 

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,61%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,55%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 4 324 860 11,65%
Northern Trust Company  2 026 000 5,46%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic  1 720 000 4,63%
Cliens Kapitalförvaltning AB 1 155 720 3,11%
Enter Småbolagsfond 802 397 2,16%
Avanza Pension 758 459 2,04%
Jesper Lyckeus 700 000 1,89%
Jörgen Bertilsson 555 657 1,50%
Övriga 7 571 081 20,40%
Totalt 37 123 249 100%