Finansiell information

Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 december 2020. Avensia hade då 3 348 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 850 918. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

 

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 075 25,80%
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 000 000 21,71%
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje) 3 765 000 10,22%
Enter Småbolagsfond 1 046 890 2,84%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 999 380 2,71%
Måns Ola Flodberg 850 000 2,31%
Volito Aktiebolag 800 000 2,17%
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic 720 000 1,95%
Johan Liljeros 684 055 1,86%
Jan Karlander 600 000 1,63%
Övriga 9 876 518 26,80%
Totalt 36 850 918 100%