Trendrapporter och spaningar

Vilka trender driver er innovation?

Listan över detaljhandelstrender runt om i världen är lång. Och ju fler trendrapporter, desto svårare blir det att förstå vilka trender som är viktiga för er verksamhet.

Att reagera alltför instinktivt på en framväxande konsumenttrend kan göra att ni får en kostsam gimmick på halsen. Att reagera alltför långsamt på de mest relevanta försäljningstrenderna gör att ni kan bli omsprungna av konkurrenterna.

Vi samarbetar med Insider Trends – en Londonbaserad detaljhandelskonsult och världsledande trendspanarbyrå. Tillsammans erbjuder vi er tydlighet. Vi lär känna er verksamhet och fastställer exakt vilka retailtrender som är värda att agera utifrån. Vi visar er dessutom hur vi kan hjälpa ert varumärke att växa.

Några av de tjänster inom retailtrender vi hjälper våra kunder med:

  • Skräddarsydda trendrapporter och presentationer
  • Workshops med affärscase, prioriteringar och roadmap
  • Events såsom "retail safaris"
  • Innovationsutveckling – hjälper er genom resan från detaljhandelstrend till konceptimplementering
  • Förändringsarbete
@2x_Retail-Trends-short
Webinar

Trenderna som driver modern e-handel

Trendexperten Cate Trotter sammanfattade under den här sessionen varför e-handel är så viktigt för detaljhandelns vinstmarginal, både på kort och lång sikt. Webinariet är fullt av insikter, exempel och data som kan ge dig ett nytt perspektiv på möjligheterna med e-handel.

Från inspiration till innovation

Vårt samarbete med Insider Trends gör att vi kan erbjuda ett heltäckande och inspirerande erbjudande kring detaljhandelstrender.

Från trendspaning och konceptutvärdering hittar vi insikter i konsumenttrender som kan driva meningsfulla kreativa idéer i er verksamhet. Tack vare vårt teknikkunnande och vår erfarenhet inom e-handel och omnikanal kan vi förverkliga era idéer.

Vetskapen om att samma strateger samarbetar med er från början till slut säkerställer konsekvent förståelse för era mål, utmaningar och hinder när det gäller trenderna inom detaljhandeln. Detta eliminerar den komplexitet och de kostnader det innebär att arbeta med flera olika partners under resan mot innovativa lösningar – vilket leder till bättre resultat för våra kunder.

Cate-trotter