Vilka trender är relevanta för er?

Listan över handelstrender runt om i världen är lång. Och ju fler trendrapporter, desto svårare blir det att förstå vilka trender som är viktiga för er verksamhet.

Att reagera alltför instinktivt på en framväxande konsumenttrend kan göra att ni får en kostsam gimmick på halsen. Att reagera alltför långsamt på banbrytande e-handelstrender gör att ni kan bli omsprungna av konkurrenterna.

I Avensia-familjen ingår Insider Trends – en Londonbaserad detaljhandelskonsult och världsledande trendspanarbyrå. Tillsammans erbjuder vi er tydlighet. Vi lär känna er verksamhet och identifierar exakt vilka retailtrender som är värda att agera utifrån. Vi visar er dessutom hur vi kan hjälpa ert varumärke att växa.

Några av de tjänster inom retailtrender vi hjälper våra kunder med:

  • Skräddarsydda trendrapporter och presentationer
  • Workshops med affärscase, prioriteringar och roadmap
  • Events såsom "retail safaris"
  • Analys och utvärdering av aktuella e-handelstrender
  • Innovationsutveckling – hjälper er genom resan från detaljhandelstrend till konceptimplementering
  • Förändringsarbete
@2x_Retail-Trends-short

Därför bör du prioritera analys av retailtrender

För oss på Avensia handlar modern handel om att sätta kunden i centrum. Att erbjuda kunderna den bästa upplevelsen när de interagerar med ert företag lönar sig alltid. Lojalitet, återkommande intäkter och långsiktig framgång.

Men hur kan du säkerställa en optimal kundupplevelse om du inte har koll på vad som gör just din kund nöjd? Och hur kundens preferenser förändras över tid? Det här Avensias trendspanare kommer in.

Genom att använda insikter från er kunddata kombinerat med analyser av globala retailtrender hjälper vi dig att fatta datadrivna beslut för att förbättra och utveckla upplevelsen av ert varumärke - idag och på lång sikt.

Webinar

Trenderna som driver modern handel

Trendexperterna Cate Trotter och Jack Stratten diskuterar varför e-handel är så viktigt för detaljhandelns vinstmarginal, både på kort och lång sikt. Webinariet är fullt av insikter, exempel och data som kan ge dig ett nytt perspektiv på möjligheterna med e-handel.

Från inspiration till innovation

Vårt samarbete med Insider Trends gör att vi kan erbjuda ett heltäckande och inspirerande erbjudande kring detaljhandelstrender.

Från trendspaning och konceptutvärdering hittar vi insikter i konsumenttrender som kan driva värdefulla kreativa idéer i er verksamhet. Tack vare vårt teknikkunnande och vår erfarenhet inom e-handel hjälper vi er sedan att göra idéerna till verklighet.

Vetskapen om att samma strateger samarbetar med er från början till slut säkerställer konsekvent förståelse för era mål, utmaningar och hinder när det gäller trenderna inom detaljhandeln. På så sätt undviker vi den komplexitet och de kostnader det innebär att arbeta med flera olika partners under resan mot innovativa lösningar – vilket leder till bättre resultat för dig, och för dina kunder.

Andreas2-low