Intelligent informationshantering

Säker, effektiv och genomtänkt informationshantering är grunden för att lyckas med modern handel. När all data kopplas samman med rätt strategier, processer, modeller och teknikstöd kan ni säkerställa att viktig information alltid är uppdaterad, korrekt och tillgänglig. Så att den skapar allra högsta värde till er verksamhet.

Så hjälper vi dig

Få mer värde av din data

icon-product-information

Strategi för hantering

En grundlig strategi, enhetliga processer för hela organisationen och stöd för förändringsarbetet.

icon-pim

Produktinformation (PIM)

Automatiserade och flexibla PIM-lösningar ger dig uppdaterade, korrekta och tillgängliga produktdata.

icon-mdm

Masterdata (MDM)

Centralisera och standardisera kritiska data från t ex ERP och CRM för bättre tillgänglighet och användbarhet.

obs-ux

Några av våra mästare på informationshantering

crisis-packages (1)

Ta ett helhetsgrepp om er informationshantering

När du börjar jobba med Avensia hjälper vi dig att ta ett helhetsgrepp om er informationshantering. Tillsammans identifierar vi vilken data ni behöver, var den sparas och om det finns några luckor i era nuvarande processer och verktyg. Sedan rekommenderar vi strategierna, datamodellerna och teknikverktygen som hjälper dig att ta informationshanteringen till nästa nivå. Alltid med era övergripande affärsmål i fokus.

Vi hjälper dig med:

  • En grundlig revision av er nuvarande process, system och organisation.
  • Rådgivning och expertis kring datamodeller, struktur och legala krav.
  • Förändringsarbete, interim support och utbildning.
Instore-Products-low

Öka tillväxten med tillförlitlig produktinformation

Mängden obligatorisk produktdata är omfattande och varierande. Och den förändras hela tiden. Lägg där till komplexiteten med olika distributionskanaler som alla har sina specifika regler och krav. För varje ny produkt som du lanserar ökar kraven – och dina behov av smartare processer för produktinformation (PIM) växer i samma takt.

Vårt PIM-erbjudande inkluderar:

  • Granska och förbättra ditt existerande PIM.
  • Utveckla ett nytt PIM-system anpassat till din verksamhet.
  • Löpande support och optimeringar.
Hero-instore-self-checkout

Kontroll över masterdata ger dig kontroll över affären

Mängden data som företag samlar in och lagrar ökar exponentiellt. Men utan strategier, processer och teknik som kopplar samman all masterdata är den i stort sett värdelös. En central MDM-lösning säkerställer meningsfull, användbar information som underlag för viktiga affärsbeslut.

Låt Avensia hjälpa dig att:

  • Centralisera data från olika källor.
  • Hantera flera olika datadomäner.
  • Strukturera data för att maximera affärsvärdet.
Quote
Avensia är en viktig partner för oss. Deras kunskap om PIM-lösningen och processen har varit kritisk för att få vårt nya PIM på plats. Avensias team har verkligen ansträngt sig för att förstå vår affär och anpassa lösningen så att den möter våra behov på bästa sätt
Quote
MDM-plattformen är nyckeln till att effektivisera vår data och förbättra hanteringen av produktinformation som i sin tur driver effektivitet i leveranskedjan.
Quote
Samarbetet med Avensia fungerade väldigt bra. Nära och frekvent kommunikation var nyckeln till framgång, och att ha en partner som kan PIM-lösningen väl, samt ett välstrukturerat projekt.
White Paper

Att förstå det verkliga värdet med PIM och MDM

För företag av nästan alla former och storlekar är hantering av information en komplex utmaning – men det behöver det inte vara. Detta white paper ger dig en handfull praktiska tips som du kan använda i din vardag redan idag.

Informationshantering som utgår från er verksamhet

Vi är övertygande om att en tekniklösning bara är en bit av pusslet vi kallar informationshantering. Därför börjar vi alltid med att göra en översyn av er verksamhet och nuvarande informationsflöden. När vi har en bra förståelse för er situation, utmaningar, behov och mål rekommenderar vi den bästa vägen framåt.

Allt börjar med en strategi

Vi kommer gemensamt överens om hur information ska hanteras och styras för att möta verksamhetens övergripande mål. Här gör vi en utvärdering av mognad, organisation, säkerhet och systemstöd för att rekommendera en roadmap för er transformation.

Säkra, effektiva processer för intelligent informationshantering

Med tydliga processer på plats blir det lätt att göra rätt. Tack vare väldefinierade roller, ansvar och datamodeller kan ni känna er trygga i att er information hanteras på ett korrekt sätt. Avensias rådgivare hjälper er att säkerställa att era processer följer gällande regler, lagar och branschstandarder samtidigt som de stödjer era affärsmål.

Gör informationen tillgänglig när och där den behövs

En förutsättning för effektiv informationshantering är att koppla ihop datainsamling, datakällor och distributionskanaler så att informationen kan uppdateras på ett ställe och göras tillgänglig direkt till alla relevanta målgrupper. Här bygger vi avancerade datamodeller som definierar regler och flöden så att era interna och externa kunder alltid har tillgång till rätt information.

Datakvalitet man kan lita på

Med växande mängder data blir det en utmaning att hålla hög datakvalitet. Vi hjälper dig att definiera tydliga krav på data så att informationen alltid lever upp till gällande regler, lagar och branschstandarder. Vi bygger processer för skapande, lagring och rensning av data samt sätter ramverk för att hantera och bevaka data över tid.

Kontroll av information genom hela livscykeln

Hög datakvalitet och effektiv informationsstyrning kräver tydliga regelverk och kontrollmekanismer. Vi anpassar datamodeller till er organisation så att rätt information kan ses och uppdateras av rätt användare. Oavsett om det handlar om att bygga avancerade hierarkier för en godkännandeprocess eller automatiserade kontroller har vi verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.

Kundcase - BAMA

En skräddarsydd strategi för informationshantering

Avensia hjälpte Norges största frukt- och grönsaksgrossist att framtidssäkra infrastrukturen för data. Uppdraget innefattade en helt ny modell för informationsstyrning och förbättrade processer samt en omfattande datarensning.

Vad är informationshantering?

Informationshantering innebär arbetet med att upprätthålla och använda all den information som en organisation behöver för att driva sin verksamhet framåt.

Det innefattar att samla in, lagra och strukturera data på ett sätt som gör det enkelt att hitta och använda information när och där den behövs. Det ultimata målet är att rätt information är tillgänglig för rätt personer i rätt tid.

Komplexiteten med informationshantering handlar om att mängden tillgängliga data ständigt växer, det finns mängder av olika datakällor och ägare samt många olika kanaler, målgrupper och system som är beroende av korrekta, uppdaterade data. Därför behöver företag en solid strategi för informationshantering, processer för hela organisationen, detaljerade datamodeller och teknikstöd för att lyckas.

Hur kan vi hjälpa dig till effektivare informationshantering?

Våra experter på informationshantering har lång erfarenhet från många olika branscher och gedigen kunskap inom såväl strategier och förändringsarbete som teknikstöd och datamodeller.

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort för att diskutera just dina behov, utmaningar och mål.