Intelligent informationshantering

Säker, effektiv och genomtänkt informationshantering är grunden för att lyckas med modern handel. När all data kopplas samman med rätt strategier, processer, modeller och teknikstöd kan ni säkerställa att viktig information alltid är uppdaterad, korrekt och tillgänglig. Så att den skapar allra högsta värde till er verksamhet.

Sätt grunden för långsiktig tillväxt

Den digitala transformationen genererar oändliga mängder information för företag att hantera. Tusentals datapunkter för era produkter, kunder och leverantörer sparas ofta i olika system och hanteras i spridda processer. Resultatet blir ineffektivitet, låg datakvalitet, inkonsekvent information till kunderna och brist på kontroll.

När du börjar jobba med Avensia hjälper vi dig att ta ett helhetsgrepp om er informationshantering med hjälp av skräddarsydda strategier, processer och lösningar. Vårt team har lång erfarenhet av att skapa effektiv informationshantering och expertis inom en rad områden - strategi och teknik såväl som datamodeller och legala krav.

Vårt erbjudande för informationshantering

 • Genomlysning av nuvarande process, system och organisation
 • Rekommenderad strategi för informationshantering
 • Utveckling av datamodeller
 • Interna processer för uppdatering, ägandeskap och kvalitetskontroll
 • Efterlevnad av gällande lagar, regler och branschstandarder
 • Förändringsarbete, interim support och utbildning
 • Utvärdering av systemstöd
 • Implementering av tekniska lösningar för PIM och MDM
 • Integrationer för effektiv distribution till alla kanaler
 • Löpande optimering av processer och lösningar
Kundcase - BAMA

En skräddarsydd strategi för informationshantering

Avensia hjälpte Norges största frukt- och grönsaksgrossist att framtidssäkra infrastrukturen för data. Uppdraget innefattade en helt ny modell för informationsstyrning och förbättrade processer samt en omfattande datarensning.

Informationshantering som utgår från er verksamhet

Vi är övertygande om att en tekniklösning bara är en bit av pusslet vi kallar informationshantering. Därför börjar vi alltid med att göra en översyn av er verksamhet och nuvarande informationsflöden. När vi har en bra förståelse för er situation, utmaningar, behov och mål rekommenderar vi den bästa vägen framåt.  

 

Allt börjar med en strategi

 • Vi kommer gemensamt överens om hur information ska hanteras och styras för att möta verksamhetens övergripande mål. Här gör vi en utvärdering av mognad, organisation, säkerhet och systemstöd för att rekommendera en roadmap för er transformation.

Säkra, effektiva processer för intelligent informationshantering

 • Med tydliga processer på plats blir det lätt att göra rätt. Tack vare väldefinierade roller, ansvar och datamodeller kan ni känna er trygga i att er information hanteras på ett korrekt sätt. Avensias rådgivare hjälper er att säkerställa att era processer följer gällande regler, lagar och branschstandarder samtidigt som de stödjer era affärsmål.

Gör informationen tillgänglig när och där den behövs

 • En förutsättning för effektiv informationshantering är att koppla ihop datainsamling, datakällor och distributionskanaler så att informationen kan uppdateras på ett ställe och göras tillgänglig direkt till alla relevanta målgrupper. Här bygger vi avancerade datamodeller som definierar regler och flöden så att era interna och externa kunder alltid har tillgång till rätt information.

Datakvalitet man kan lita på

 • Med växande mängder data blir det en utmaning att hålla hög datakvalitet. Vi hjälper dig att definiera tydliga krav på data så att informationen alltid lever upp till gällande regler, lagar och branschstandarder. Vi bygger processer för skapande, lagring och rensning av data samt sätter ramverk för att hantera och bevaka data över tid.

Kontroll av information genom hela livscykeln

 • Hög datakvalitet och effektiv informationsstyrning kräver tydliga regelverk och kontrollmekanismer. Vi anpassar datamodeller till er organisation så att rätt information kan ses och uppdateras av rätt användare. Oavsett om det handlar om att bygga avancerade hierarkier för en godkännandeprocess eller automatiserade kontroller har vi verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.

Rätt teknikstöd för er information

När vi har kommit överens om en strategi rekommenderar vi den teknik som ger bäst stöd till verksamheten, oavsett om det handlar om att implementera en helt ny lösning, optimera den befintliga eller koppla ihop system för bättre synkronisering av data.

Vi har många års erfarenhet av att bygga omfattande, långsiktiga lösningar för informationshantering. Baserat på analysen av era behov och mål erbjuder vi skräddarsydda teknikplattformar som bygger på marknadsledande lösningar från våra partners.

Lösningar för produktinformation (PIM)

effektiviserar och automatiserar hanteringen och distributionen av produktdata vilket är särskilt kritiskt för dig som jobbar med e-handel eller omnikanal.

PIM-lösningar ›

Lösningar för masterdata (MDM)

hämtar data från olika system såsom ERP, CRM och webben och standardiserar dem på en enkel, central plats. En MDM-lösning passar dig som hanterar stora mängder data eller olika typer av data, exempelvis produkt-, kund- och leverantörsdata.

MDM-lösningar ›

White Paper

Att förstå det verkliga värdet med PIM och MDM

För företag av nästan alla former och storlekar är hantering av information en komplex utmaning – men det behöver det inte vara. Detta white paper ger dig en handfull praktiska tips som du kan använda i din vardag redan idag.

Prata med en expert på informationshantering

Med erfarenhet från hundratals digitala handels- och affärsutvecklingsprojekt kan vi hitta en skräddarsydd strategi och branschledande tekniklösningar, som använder ert företags unika egenskaper som grund för en framgångssaga. Ta reda på hur Avensia kan hjälpa till att få ditt företag att växa. Ange dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.