En datadriven handelsstrategi

Vi ger er rätt data – i rätt tid

Datadrivna beslut kan skapa framgång för alla detaljhandlare och B2B-företag.

Insikter om data kan tydliggöra alla oklarheter i er verksamhet. Vilka kunder som är värdefullast. Vilka produkter är lönsammast. Vilka trafikkällor som driver mest intäkter. Svagheter i leveranskedjan. Och mycket mer... Ett datadrivet fokus säkerställer att ni hela tiden fattar bättre beslut.

Problemet med datadriven handel är vanligtvis inte att få tillgång till data. Det är hur ni hanterar och använder den. Det är här vi kan tillföra ett enormt datadrivet affärsvärde.

I början kommer våra rådgivare och datahanteringsexperter att hjälpa er att organisera er dataanvändning. De kommer att ställa viktiga frågor som:

  • Vad vill ni få ut av era data? Vilka frågor vill ni få svar på?
  • Vilka är era KPI:er? Vilka affärsbeslut vill ni stödja med bättre data?
  • Vilka aspekter av er e-handelsresa behöver ni mer information om?
@2x_Data-driven-insights

Våra experter fokuserar på det affärsvärde ni vill få ut av en datadriven strategi – och arbetar sig sedan bakåt. När vi förstår era mål och KPI:er kan vi identifiera rätt datakällor och insikter ni behöver för att uppnå dem. Sedan sätter vi i gång med att säkerställa att era data håller högsta kvalitet.

Vi menar att alla diskussioner om att förbättra försäljningen bör fokusera på tre nyckelområden: öka trafiken, förbättra konverteringen och öka det genomsnittliga ordervärdet. Datadrivna insikter är avgörande för att uppnå alla tre.

Tips från bloggen

Data: Den tråkiga lösningen till detaljhandlarnas miljöproblem

Enkelt sagt, med mer data, relaterat till produkter, leveranskedjan och kunder, och med mer frekvent användning kan detaljhandlare bli än mer effektiva. Och i effektivitet finns möjligheter för hållbarhet. (Bloggen är på engelska)

Heltäckande datahantering

Om våra strateger identifierar hål eller hinder i er datainfrastruktur kan vi åtgärda dem.

Vårt datahanteringsteam bygger och implementerar lösningar för Master Data Management (MDM) och Product Information Management (PIM) för detaljhandlare och B2B-verksamheter av alla former och storlekar.

Dessa system, som ofta byggs tillsammans med globalt erkända plattformar som Riversand, säkerställer att era data håller hög kvalitet och därför är användbara. Det är dessutom viktigt att ni kan komma åt och analysera data i realtid för att påverka beslutsfattandet med datadrivna insikter.

Denna tekniska kunskap och förmåga stödjer inte bara våra team för datainsikter, utan gör det också möjligt för oss att snabbt lösa problem och att erbjuda heltäckande datadrivna handelslösningar.

Fredrik-esplund2