Finansiell information

Bolagsstämma

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641, kallades till årsstämma tisdag den 7 maj 2024 kl. 17.00. Stämman hölls på bolagets huvudkontor på Vävaregatan 21 i Lund.

Årsstämma 2024

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2023

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2022

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2021

Följande dokument finns för nedladdning:

Extra bolagsstämma 10 december 2020

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2020

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2019

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2018

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2017

Följande dokument finns för nedladdning: