Arrow More info
Finansiell information

Bolagsstämma

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 närvarade vid bolagsstämman onsdagen den 5 maj 2021 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund. Mot bakgrund av rådande omständigheter kopplade till COVID-19 pandemin ägde stämman rum digitalt.

Årsstämma 2021

Följande dokument finns för nedladdning:

Extra bolagsstämma 10 december 2020

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2020

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2019

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2018

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2017

Följande dokument finns för nedladdning:

Årsstämma 2016

Stämman hölls den 19 maj 2016.