Arrow Översikt
Finansiell information

Bolagsstämma

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallades till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 17.00. Stämman hölls på bolagets huvudkontor på Vävaregatan 21 i Lund. De som anmält deltagande enligt kallelse nedan fick en länk skickad till sig för att ansluta till mötet på distans om så önskades. Avensia använde sig av Microsoft Teams, där man kunde följa årsstämman både via ljud och bild.