Företaget har en valberedning bestående av tre ledamöter utsedda av de tre största ägargrupperingarna per den 30 september 2022.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från konstituerande styrelsemöte till nästa.

Verkställande Direktör

Robin Gustafsson

VD-robin

Födelseår: 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, LTH

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare till Avensia med en bakgrund som konsult och chef inom programvaruutveckling. Har även varit verksam genom olika styrelseuppdrag och privata investeringar.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef sedan 2021. Tidigare vd i Avensia 2011-2018 och koncernchef 2015-2018, styrelseledamot 2007-2011, 2018-2021 samt medgrundare. Styrelseordförande i Svenska Medalj AB och A5 Invest. Styrelseledamot i CoolStuff AB.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: Innehav av 1 951 641 aktier via juridisk person, 22 000 aktier direkt och 200 aktier via familj. Totalt 1 973 841.

Klicka här för att se information om övriga ledningsgruppsmedlemmar.

Styrelse

Per Wargéus

Per-Wargeus-ny

Födelseår: 1961

Huvudsaklig utbildning: LTH, elektroteknik och studier vid Ekonomihögskolan i Lund

Arbetslivserfarenhet: Per är entreprenör och har grundat ett antal företag som Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, InXL innovation AB mfl. Arbetar idag som investerare och i bolagsstyrelsen för bolag i tidiga skeden.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2007. VD och koncernchef mellan 2007 och 2015 och medgrundare till bolaget.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advenica AB, Akribian AB, Almi Företagspartner i Skåne AB och NordAmps AB. Ledamot i Valid Asset Management i Skåne AB.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB

Per är oberoende av Avensia och dess bolagsledning, men beroende av större aktieägare.

Roland Vejdemo

roland

Födelseår: 1957

Huvudsaklig utbildning: Ekonomiexamen, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Roland har en bakgrund i IT-branschen och har bl.a varit VD för Compaq och HP. Arbetar idag med olika styrelseuppdrag

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Avensia sedan 2015. Styrelseordförande i NetOnNet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Roland är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Monika Dagberg

Monika-ny

Födelseår: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Ekonomihögskolan i Lund. Genomgått programmet Styrelsekraft och är Certifierad styrelseledamot.

Arbetslivserfarenhet: Monika arbetar som General Manager på R&F Travel Retail/Retail & Food Services AB. Tidigare arbetat som e-handelschef på Granngården AB, affärsområdeschef på Egmont, CEO på Online Brands Nordic AB (publ) och dotterbolagen Önskefoto AB och Hedbergs Guld AB, Sverigechef på Whiteaway AB, managementkonsult i egen regi samt innehaft ett antal styrelseuppdrag.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2013. Övriga uppdrag; Suppleant i Pink Competitive AB, styrelseledamot i Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Monika är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Per Adolfsson

Lars-adolfsson

Födelseår: 1960

Huvudsaklig utbildning: Master of Science från KTH i Stockholm inom ingenjörsmekanik.

Arbetslivserfarenhet: Bakgrund som vd för Softronic och Avega. Tidigare verksam inom Microsoft, HP och Compaq. 

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2022. Inga övriga styrelseuppdrag.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Per är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Johan Strid

Johan-stigFödelseår: 1971

Huvudsaklig utbildning: Master of Science från Lunds Tekniska Högskola, inom ingenjörsmekanik.

Arbetslivserfarenhet: VD på Prevas. Tidigare erfarenhet från från Knowit AB och Cybercom som VD och inom sälj.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2022. Inga övriga styrelseuppdrag,

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 10 188 aktier. 

Johan är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.