Arrow Go back
Finansiell information

Bolagsstyrning

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Robin Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anders Wehtje. Anna Stig invaldes som ny ledamot. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande.

Företaget har en valberedning bestående av tre ledamöter utsedda av de tre största ägargrupperingarna per den 30 september 2019.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från konstituerande styrelsemöte till nästa.

Verkställande Direktör

Robin Gustafsson

robin

Födelseår: 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, LTH

Arbetslivserfarenhet: Tidigare vd och medgrundare för Avensia, bakgrund som konsult inom programvaruutveckling och strukturmekanik. Numera verksam genom olika styrelseuppdrag och privata investeringar.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2018. Tidigare vd i Avensia 2011-2018 och koncernchef 2015-2018, styrelseledamot 2007-2011 och medgrundare. Styrelseordförande i Svenska Medalj AB och A5 invest AB. Styrelseledamot i CoolStuff AB.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: Innehav av 1 930 021 aktier via juridisk person, 22 000 aktier direkt och 200 aktier via familj.

Styrelse

Per Wargéus

Per-Wargeus

Födelseår: 1961

Huvudsaklig utbildning: LTH, elektroteknik och studier vid Ekonomihögskolan i Lund

Arbetslivserfarenhet: Per är entreprenör och har grundat ett antal företag som Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, InXL innovation AB mfl. Arbetar idag som investerare och i bolagsstyrelsen för bolag i tidiga skeden.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2007. VD och koncernchef mellan 2007 och 2015 och medgrundare till bolaget.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Advenica AB, Akribian AB, Almi Företagspartner i Skåne AB och NordAmps AB. Ledamot i Connect Sverige Region Syd samt Valid Asset Management i Skåne AB.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB

Per är oberoende Avensia och dess bolagsledning, men inte oberoende dess större aktieägare, Valid Asset Management AB.

Roland Vejdemo

roland

Födelseår: 1957

Huvudsaklig utbildning: Ekonomiexamen, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Roland har en bakgrund i IT-branschen och har bl.a varit VD för Compaq och HP. Arbetar idag med olika styrelseuppdrag

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Avensia sedan 2015. Styrelseordförande i NetOnNet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Roland är oberoende Avensia och dess bolagsledning.

Monika Dagberg

Monika

Födelseår: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Ekonomihögskolan i Lund. Genomgått programmet Styrelsekraft och är Certifierad styrelseledamot.

Arbetslivserfarenhet: Monika arbetar idag som E-handelschef på Granngården AB. Tidigare arbetat som Affärsområdeschef på Egmont. CEO på Online Brands Nordic AB (publ) och dotterbolagen Önskefoto AB och Hedbergs Guld AB, Sverigechef på Whiteaway AB, managementkonsult i egen regi samt innehaft ett antal styrelseuppdrag.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2013. Övriga uppdrag; Suppleant i Pink Competitive AB, styrelseledamot i Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB, Ledningsgruppsmedlem i IHM E-commerce Manager-utbildning.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Monika är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Anna Stig

anna

Födelseår: 1981

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm samt Diplôme d'études universitaires générales ( 2 årig utbildning) i Administration économique et sociale vid Université Paul Valéry.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar idag som Nordisk E-handelschef på Dustin AB. Tidigare chef för Digital B2B och Digital Transformation på Tele2 Sverige och innan dess Online Marketing & Business Development Manager för casual skill gaming bolaget GameDuell Inc i San Francisco och Berlin.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2019. Inga övriga styrelseuppdrag.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Anna är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Rogier Verheij

roger2Födelseår: 1967

Huvudsaklig utbildning: Business Management, HES The Hague, Nederländerna

Arbetslivserfarenhet: Chefsbefattningar på WordPerfect, Novell, Olik, NPSP mfl företag - samt styrelseposter på bland annat Hansoft, Apsis och TIMEBLOCKR.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2021. Styrelseordförande i TIMEBLOCKR.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0

Rogier är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.