Finansiell information

IR-presentationer

Är du intresserad av att investera i Avensias aktie? Vi deltar regelbundet i investerarträffar där vi berättar om bolaget, verksamheten och den finansiella situationen. Här publicerar vi inspelade versioner av dessa presentationer. 

Redeye Investor Forum Online, 29 februari 2024

Redeye Consulting Event, 11 maj 2023

Redeye Investor Forum Malmö, 12 maj 2022

Aktiespararna, Aktiedagen Stockholm, 15 mars 2022