Finansiell information

IR-presentationer

Är du intresserad av att investera i Avensias aktie? Vi deltar regelbundet i investerarträffar där vi berättar om bolaget, verksamheten och den finansiella situationen. Här publicerar vi inspelade versioner av dessa presentationer. 

Redeye Theme Event: Consultants, 12 juni 2024

Redeye Investor Forum Online, 29 februari 2024

Redeye Consulting Event, 11 maj 2023

Redeye Investor Forum Malmö, 12 maj 2022

Aktiespararna, Aktiedagen Stockholm, 15 mars 2022