Modern handel finns överallt i vårt

Hållbarhetsarbete

Oavsett hur man definierar den måste modern handel vara hållbar. Hållbart tänkande är kärnan i all smart planering. I allt vi gör – både i vårt eget företag och för våra kunder – arbetar vi för en hållbar tillväxt och en hållbar och hälsosam planet att växa på.

Avensias hållbarhetsarbete
Modern handel är beroende av

Hållbart värde och värderingar

Allt fler konsumenter baserar sina beslut inte bara på värde utan på värderingar. De premierar företag som visar att de verkligen bryr sig om mänskligheten och planeten vi alla delar. Och det med all rätt. Vi ser en framtid där modern handel definieras av värderingar som autenticitet och transparens.

Utöver att skriva in hållbarhet i sina varumärkeslöften måste företagen fullt ut leva upp till det i sin verksamhet. Med ett hållbart förhållningssätt kan man hitta nya sätt att producera, sälja, hyra ut, återanvända och återvinna, samtidigt som man säkerställer hållbar lönsamhet.

Avensias åtagande är att leda våra kunder dit. Tillsammans med våra partners och kunder förändrar vi system, infrastruktur och produktion för att definiera en modern handel som bidrar till en bättre framtid för människor och miljö.

  

Avensias hållbarhetsgrupp

På Avensia har vi skapat en specialiserad arbetsgrupp för hållbarhet som tillsammans med Avensias ledningsgrupp utvecklar vår färdplan för hållbarhetsarbetet i linje med FN:s hållbarhetsmål för 2030.

Vårt mål är att vara resoluta och kreativa med ett hållbart tänkande som grund för både strategiska och vardagliga beslut. Vi prioriterar till exempel att minska utsläppen av växthusgaser. Eftersom vi har kontor över hela världen fokuserar vi på att använda digital mötesprogramvara och maskinvara för att minska det fysiska resandet. Vi strävar också efter att förlägga alla våra kontor så nära kollektivtrafik som möjligt, eftersom vi uppmuntrar våra medarbetare att pendla kollektivt snarare än med bil, och att resa med tåg hellre än med flyg.

Ändå vet vi att vi själva bara kan åstadkomma en liten påverkan. Därför är vår första prioritet att hjälpa våra kunder att utveckla handel med hållbarhet som grund. Du kan tänka dig vilken påverkan vi kan uppnå om vi bygger in grundläggande hållbarhet inom modern handel för världens ledande företag.

Avensia

Hållbarhetsrapport

Vår ambition är att redovisa vårt hållbarhetsarbete i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Standards, nivå Core. Den väsentlighetsanalys som ligger till grund för våra mest väsentliga hållbar-hetsfrågor har utgått från FN:s globala mål och vilka av dessa som är mest väsentliga för vår verksamhet, både utifrån det värde som kan skapas för bolaget och det värde som kan skapas för våra intressenter.