Moderne handel finnes overalt i vårt

Bærekraftsarbeid

Uansett hvordan du definerer den, må moderne handel være bærekraftig. Bærekraftig tenking er essensen av smart planlegging. I alt vi gjør – både innenfor selskapet og for kundene våre – arbeider vi for bærekraftig forretningsvekst og en bærekraftig, sunn planet der vi kan vokse.

Hero-right-sustainability
Moderne handel avhenger av

bærekraftig verdi og verdier

Stadig flere forbrukere baserer beslutningene sine ikke bare på verdi, men også på verdier. De belønner selskaper som viser at de virkelig bryr seg om menneskeheten og planeten vi alle deler. Og det har de rett i. Vi ser en fremtid der moderne handel defineres av verdier som autentisitet og transparens.

Utover å innlemme bærekraftighet i varemerkeløftene sine, må selskapene omfavne det i måten de driver forretninger på – ved å bruke bærekraftig tenkning til å finne nye måter å produsere, selge, leie, gjenbruke og resirkulere på, samtidig som de sikrer bærekraftig lønnsomhet.

Avensia forplikter seg til å ta kundene dit. Sammen med våre partnere og kunder vil vi endre systemer, infrastruktur og produksjon for å definere en moderne handel som bidrar til en bedre fremtid for mennesker og planeten.

  

Avensia-arbeidsgruppen for bærekraft

Hos Avensia har vi opprettet en spesialisert arbeidsgruppe for bærekraft, Sustainability Workgroup, som jobber sammen med Avensias ledelsesteam for å utvikle vårt roadmap for bærekraftsarbeid i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling for 2030.

Målet vårt er å være målrettede og kreative, med bærekraftig tenkning som grunnlag for både strategiske og daglige beslutninger. Reduksjon av klimagassutslipp, for eksempel, er en prioritet for oss. Siden vi har kontorer over hele verden, fokuserer vi på å bruke digital møter og programvare for å redusere fysiske reiser. Vi har også som mål å plassere alle kontorene våre så nær offentlig transport som mulig, siden vi oppmuntrer medarbeiderne våre til å pendle med offentlig transport i stedet for bil, og reise med tog i stedet for fly.

Men vi vet at alene er vi bare en dråpe i havet. Derfor er vår førsteprioritet å hjelpe kundene våre med å utvikle handel med bærekraft i grunnmuren. Tenk deg hvor stor forskjell man kan gjøre ved å bygge bærekraft inn i fundamentet for moderne handel i verdens ledende selskaper.

Hos Avensia

Jobber vi for å definere moderne handel

Moderne handel er i konstant utvikling. Hver dag flytter vi grensene for hva som er mulig. For oss i Avensia defineres moderne handel mens vi kontinuerlig skaper den og fornyer den. I dag er vi over 280 personer som er dedikert til din suksess innen moderne handel.