Data Management / Byggebransjen / B2C & B2B

En skikkelig gjennomgang av hele vår logiske struktur

Effektiv håndtering av produktinformasjon er nøkkelen til Moelvens virksomhet og for hele verdikjeden de arbeider innenfor. Hovedfokuset var å gjøre prosessene med produktinformasjon mer effektive på tvers av bedrifter, avdelinger og grenser.

Moelven-hero3-low

Type prosjekt:

Informasjonsstyring, Produktinformasjonsstyring, forretningsstrategi, Business strategy

Produkter og Teknologi:

Optimizely Commerce Cloud (Episerver), inriver PIM

Strategi

Datavask, nye datamodeller, nye organisatoriske løsninger og nye, felles prosesser.

Mål

En effektiv og mer automatisk prosess for håndtering av produktinformasjon.

Utfordringen

Interne forskjeller i datastruktur, organisering og standarder.

Moelven er representert i Norge, Sverige og Danmark. En av utfordringene deres var at landene jobbet med produktbaserte data på ulike måter.

Avdelingene i hvert land hadde ulike prosesser når det gjaldt struktur, beriking, organisasjon og standarder – i så stor grad at de kunne ses som separate enheter. PIM-prosjektet var et nødvendig skritt i Moelvens store digitaliseringsreise, og målet med den første fasen var å bli mer homogen og jobbe på en mer strømlinjeformet og effektiv måte innenfor selskapet.

Quote
Dermed kan man si at prosjektet ikke bare var et teknisk skifte for oss, men en skikkelig gjennomgang av hele vår logiske struktur for informasjonshåndtering – både for produksjon, vedlikehold, salg, markedsføring og distribusjon.
Moelven-hero-short-low
Løsningen

inriver PMC som et sentralisert punkt

I samarbeid med Avensia og InRiver bestemte Moelven seg for å begynne på nytt og bygge opp en solid infrastruktur for håndtering av produktinformasjon. Det inkluderte organisasjonsstruktur og prosesser for beriking av data for å øke effektiviteten og sørge for fremtidsrettede prosesser. InRiver PMC fungerer som et sentralisert punkt hvor Moelven kan konsolidere, håndtere og forbedre produktinformasjon. Hovedfokuset var å gjøre prosessene med produktinformasjon mer effektive på tvers av bedrifter, avdelinger og grenser.

Avensias utviklingsteam hjalp Moelven med å gjennomføre en omfattende datavasking før data ble migrert fra det gamle PIM-systemet til inriver PMC. Denne overgangen var også en utmerket mulighet for Moelven til å jobbe etter nye, felles prosesser samt å tilpasse organisasjonen ut fra dette.

Moelven bruker skreddersydde verktøy innenfor inriver PMC for å generere artikkelnummer i samsvar med sitt eget regeloppsett. Regeloppsettet er en viktig del av løsningen. Systemet og prosessene er satt opp for å unngå uregelmessigheter – systemet tillater dem ikke.

Moelven-puff-tools
DIY & Byggebransjen

Bransjespesifikke verktøy

Avensia ETIM Extension er en spesifikasjonskomponent i InRiver PMC. Den ansvarlige velger en produktklasse i PIM-systemet, og oppfordres til å legge til data i henhold til ETIM/GS1-standarder for den klassen. Når obligatorisk ETIM-data legges til (artikkelnummer, egenskaper osv.) kan produktet lanseres på Moelvens nettside, FINFO og NOBB.

Moelven bruker også FINFO-kobling for leverandører for å berike produkter tiltenkt FINFO, og sørge for at dataen følger FINFO-standarder og krav, inkludert Vilma-standarden.

I tillegg har det blitt enklere å sende informasjon til NOBB med skreddersydd NOBB-eksport. PIM-redaktører kan opprette en fil som inkluderer all nødvendig data, beriket i henhold til de nødvendige standardene, eksportere filen og laste den opp i NOBB.

Disse løsningene gjør det obligatorisk å berike produkter i henhold til svært strenge regler, noe som har økt datakvaliteten betydelig for Moelven

Kontinuerlig arbeid

Økt effektivitet og kontroll i Moelvens virksomheter

Resultatet av første fase av prosjektet med Avensia og inriver er at Moelven nå har systemer og en felles måte å håndtere masterdata for produkter som gir en effektivisering av interne prosesser. Alle deler av Moelven bruker nå samme data, samme database og jobber etter den samme strukturen. De har startet reisen med klargjort grunnmur, dvs. rene data, og de nye prosessene og koblingene de bruker tvinger dem til å holde det rent, enkelt og konsistent. Den største fordelen og belønningen for virkelig hardt arbeid er økt effektivitet og kontroll i Moelvens virksomheter.

Samarbeidet med Avensia er langsiktig. Avensias forretningsrådgivere og utviklingsteamet er en flott match for Moelven. De vil fortsette å utvikle sitt tilbud basert på det solide grunnlaget de har bygget sammen med Avensia.

Quote
Avensia har vært en fleksibel og dynamisk partner på dette området, og de har levert i henhold til våre forventninger når det gjelder teknologisk kapasitet og som rådgiver for den overordnede løsningen.
Sjekkliste

8 aktiviteter som bransjeekspertene våre anbefaler

Forretningsrådgiverne våre innenfor informasjonshåndtering i DIY- og byggebransjen har satt sammen en sjekkliste som gir deg forslag til flere aktiviteter som de vanligvis anbefaler til kundene våre i denne bransjen. Mottoet deres er «Ta ansvar for din egen produktinformasjon».

Klar for å styrke e-handelen?