Konstruktion / Informationshantering / B2C & B2B

En komplett revidering av logik och struktur för produktinformation

Effektiv hantering av produktinformation är nyckeln till Moelvens verksamhet och den värdekedja de är en del av. PIM-projektet var ett avgörande steg i Moelvens övergripande digitalisering. Målsättningen var att standardisera processer och arbeta smidigare och effektivare i alla delar av företaget.

Moelven-hero3-low

Typ av projekt:

Informationshantering, PIM, digital strategi, affärsstrategi

Produkter och tekniska lösningar:

Episerver Commerce & CMS, inRiver PIM

Strategi

Avensia hjälpte Moelven med migrering av data, nya datamodeller, ny organisatorisk datastruktur och nya gemensamma, effektiva processer. Allt stöds av inRiver Product Marketing Cloud (iPMC) som fungerar som en central motor och informationskälla för nya artiklar.

Målsättning

En effektiv och mer automatiserad process för hantering av produktinformation.

Utmaningen

Interna skillnader i processer, datastruktur, organisation och standarder

Moelven är verksamma i Norge, Sverige och Danmark. En av deras utmaningar var att länderna jobbade med produktdata på olika sätt.

Landsfilialerna tillämpade olika processer avseende struktur, berikning, organisation och standarder. Olikheterna var så omfattande att man lätt kunde tro att de var olika företag. PIM-projektet var ett avgörande steg i Moelvens övergripande digitalisering. Målsättningen för den inledande fasen var att bli mer homogena och att arbeta på ett smidigare och mer effektivt sätt inom hela företaget.

Quote
I det avseendet var projektet inte bara en teknisk förändring för oss, utan en ordentlig revidering av vår övergripande logiska struktur för informationshantering – både för produktion, underhåll, försäljning, marknadsföring och distribution.
Moelven-hero-short-low
Lösningen

Låta inRiver PMC fungera som det centrala navet

I samarbete med Avensia och inRiver beslutade Moelven att göra en nystart och bygga en stabil infrastruktur för hantering av produktinformation. Här ingick den organisatoriska strukturen och berikningsprocesserna för att därmed öka effektiviteten och framtidssäkra affärsprocesserna. inRiver PMC fungerar som det centrala navet där Moelven konsoliderar, hanterar och förbättrar produktinformationen. Huvudsyftet med projektet var att effektivisera produktinformationsprocesserna för alla bolag, divisioner och över gränserna inom Moelven.

Avensias utvecklingsteam hjälpte Moelven att göra en omfattande datatvätt innan den migrerades från det gamla PIM-systemet till InRiver PMC. Att börja använda ett nytt PIM-system kräver grundlig utbildning och onboarding. Den här förändringen var också ett utmärkt tillfälle för Moelven att börja arbeta enligt nya gemensamma processer och att anpassa organisationen därefter.

Avensia utvecklade ett kundunikt verktyg för Moelven för att snabba upp och säkerställa processen runt artikelnummer. Lösningen används inom inRiver PMC för att generera artikelnummer enligt Moelvens regelverk. Detta regelverk är en viktig del av lösningen, och stöttar även berikningen av viktiga attribut för produkterna. Systemen och processerna är uppsatta för att undvika inkonsekvens, genom att systemet helt enkelt inte tillåter det.

Moelven-puff-tools
Konstruktion & DIY

PIM-verktyg för effektivitet och kontroll

Moelven använder flertalet lösningar inom iPMC som säkerställer att berikningen sker helt i enlighet med regelverket. Detta har förbättrad datakvaliteten enormt mycket för Moelven.

Storefront ETIM Extension tvingar redaktörerna att addera data i enlighet med ETIM/GS1 standarder för varje produktklass.

FINFO connector for suppliers hjälper Moelven att berika produkter i enlighet med FINFO-standarder och krav, inklusive Vilma-standarden. Att skicka information till NOBB har också förenklats genom en kundanpassad NOBB-export.

Storefront PDF Generatorn skapar automatiskt nya produktblad när specifik data har ändrats.

Fortsatt utveckling

Ökad effektivitet och kontroll i Moelvens verksamheter

Resultatet av den första fasen i projektet med Avensia och inRiver är att Moelven nu har ett system och ett enhetligt sätt att hantera produktinformation, så att de kan effektivisera de interna processerna. Alla delar av Moelven använder nu samma information, samma databas och man arbetar enligt samma struktur. Man har börjat den här resan med ren data och man tvingas fortsätta hålla datan ren och konsekvent tack vare de nya processer och kopplingar som Moelven använder.

Partnerskapet med Avensia är långsiktigt. Avensias affärsrådgivare och utvecklingsteam matchar Moelven väl. De kommer att fortsätta att förbättra sitt erbjudande utifrån den solida grund de byggt tillsammans med Avensia.

Quote
Avensia har varit en smidig och dynamisk partner under detta arbete och de har uppfyllt våra förväntningar både vad gäller teknisk kapacitet och som rådgivare för den övergripande lösningen.
Bygg och installation

8 rekommendationer från våra branschexperter

Våra rådgivare som är specialiserade på informationshantering för Bygg och installation har satt samman en checklista med ett antal åtgärder som de ofta rekommenderar till kunder i branschen. Deras huvudbudskap är: "Ta ägarskap för det som stoppas in i produktinformationen".