Finansiell information

Om aktien

Avensias aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med beteckningen AVEN.

Nasdaq First North är en SME-klassifierad alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Premier Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser [a] redeye.se eller på telefon 08 - 121 576 90.

Avensias aktier den 31 mars 2024 uppgår till 37 123 249. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat. Du kan följa aktien direkt från Nasdaq First Norths hemsida.

Aktien handlas via bank eller börsmäklare.


Namn: Avensia
Tickerkod: AVEN
ISIN SE0000671745
Handelspost: 1
Lista: Nasdaq First North Premier Growth Market

  

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Premier Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Premier Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Avensia bevakas av Redeye. Besök Avensia här för aktieanalyser, nyckeltal och intervjuer.