Finansiell information

Aktieinnehav och optioner

Nedan sammanställs aktuellt innehav av aktier och teckningsoptioner för personer som ingår i Avensias styrelse och ledningsgrupp.

 

Styrelse

Namn Befattning Aktieinnehav Teckningsoptioner
Per Adolfsson Styrelseledamot 50 000 aktier 0
Monika Dagberg Styrelseledamot 0 0
Johan Strid Styrelseledamot 36 349 aktier 0
Per Wargéus Styrelseordförande 4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB 0
Anders Wehtje Vice styrelseordförande 4 361 975 aktier via bolaget Anders Wehtje Invest AB. 0

Ledningsgrupp

Namn Befattning Aktieinnehav Teckningsoptioner
Åsa Afshari Chief People Officer (CPO) 1 974 0
Sofia Aru Chief Sales Officer (CSO) 564 0
Tor Eivind Aurdal Acting Chief Sales Officer (CSO) - -
Jens Axelsson VP Business Unit Customer Experience 4 982 0
Robin Gustafsson VD 1 980 765 aktier via juridisk person och 22 000 aktier direkt. Totalt 2 002 765. 0
Lisa Logren Chief Financial Officer (CFO) 3 850 0
Nina Quist VP Business Unit Information Management 15 859 0
Henrik Sellberg VP Business Unit Commerce 33 469 0
Johan Sommar Chief Strategist 5 552 0
Patrik Sundquist Chief Commercial Officer (CCO) 12 984 0

 

Läs mer om styrelsens medlemmar här.

Läs mer om ledningsgruppen här.