Finansiell information

Aktieinnehav och optioner

Nedan sammanställs aktuellt innehav av aktier och teckningsoptioner för personer som ingår i Avensias styrelse och ledningsgrupp.

 

Styrelse

Namn Befattning Aktieinnehav Teckningsoptioner
Per Adolfsson Styrelseledamot 0 0
Monika Dagberg Styrelseledamot 0 0
Robin Gustafsson VD 1 980 765 aktier via juridisk person, 22 000 aktier direkt och 200 aktier via familj. Totalt 2 002 965. 100 000
Johan Strid Styrelseledamot 10 188 aktier 0
Per Wargéus Styrelseordförande 4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB 0
Anders Wehtje Vice styrelseordförande 4 176 635 aktier via bolaget Anders Wehtje Invest AB. 200 000

Ledningsgrupp

Namn Befattning Aktieinnehav Teckningsoptioner
Åsa Afshari Chief People Officer (CPO) 1 974 41 000
Sofia Aru Chief Sales Officer (CSO) 564 75 000
Jens Axelsson VP Business Unit Customer Experience 4 982 0
Robin Gustafsson VD 1 980 765 aktier via juridisk person, 22 000 aktier direkt och 200 aktier via familj. Totalt 2 002 965. 100 000
Lisa Logren Chief Financial Officer (CFO) 0 50 000
Nina Quist VP Business Unit Information Management 10 000 125 000
Henrik Sellberg VP Business Unit Commerce 33 469 0
Johan Sommar Chief Strategist 5 552 50 000
Patrik Sundquist Chief Commercial Officer (CCO) 2 209 75 000

 

Läs mer om styrelsens medlemmar här.

Läs mer om ledningsgruppen här.