Finansiell information

Aktieinnehav och optioner

Nedan sammanställs aktuellt innehav av aktier och teckningsoptioner för personer som ingår i Avensias styrelse och ledningsgrupp.

 

Styrelse

Namn Befattning Aktieinnehav
Per Adolfsson Styrelseledamot 50 000 aktier
Monika Dagberg Styrelseledamot 0
Johan Strid Styrelseledamot 46 349 aktier
Per Wargéus Styrelseordförande 4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB
Anders Wehtje Vice styrelseordförande 4 361 975 aktier via bolaget Anders Wehtje Invest AB.

Ledningsgrupp

Namn Befattning Aktieinnehav
Åsa Afshari Chief People Officer (CPO) 1 974
Sofia Aru Chief Sales Officer (CSO) 564
Tor Eivind Aurdal Acting Chief Sales Officer (CSO) -
Jens Axelsson VP Business Unit Customer Experience 4 982
Robin Gustafsson VD 1 980 765 aktier via juridisk person och 22 100 aktier direkt. Totalt 2 002 865.
Lisa Logren Chief Financial Officer (CFO) 3 850
Nina Quist VP Business Unit Information Management 22 675
Henrik Sellberg VP Business Unit Commerce 33 469
Johan Sommar Chief Strategist 5 552
Patrik Sundquist Chief Commercial Officer (CCO) 20 129

 

Läs mer om styrelsens medlemmar här.

Läs mer om ledningsgruppen här.