Livsmedel / Informationshantering / B2C

En infrastruktur som ger effektivitet i leveranskedjan

Korrekt och konsekvent hantering av produktinformation är avgörande för BAMAs affärsverksamhet. De behövde ett effektivt arbetssätt och en framtidssäkrad infrastruktur.

Bama-hero-web3

Typ av projekt:

Informationshantering, MDM, affärsstrategi, digital strategi

Produkter & tekniska lösningar:

Syndigos MDM lösning

Strategi

Avensia hjälpte BAMA att designa en ny datastyrningsmodell, anpassad för deras behov, skapa nya processer samt genomföra en omfattande datarensning.

Målsättning

Ett multidomän-system som förbättrar datakvaliteten och resurseffektivitet.

Utmaning

Ojämn datakvalitet och inkonsekvent information

Uppdatering och hantering av leverantörs- och produktinformation var i hög grad en manuell process som ofta resulterade i felaktigheter. Dessutom var det också problematiskt och besvärligt att samarbeta och dela information över ett vidsträckt ekosystem. 

Andra utmaningar innefattade;
 • Inkonsekvent information i de olika kanalerna
 • Inkonsekvent varumärkeskommunikation
 • Ojämn datakvalitet
 • Försenad publicering

Korrekt och konsekvent hantering av produktinformation är avgörande för BAMAs affärsverksamhet. De behövde ett effektivt arbetssätt och en framtidssäkrad infrastruktur.

bama-hero-fruit
Lösningen

En skräddarsydd strategi för datahantering, som skapar affärsvärde

Under den inledande projektfasen hjälpte Magnus Hedberg, en av Avensias affärsrådgivare och specialist inom livsmedelssegmentet, BAMA med deras övergripande digitala strategi.

I nära samarbete med produktinformationsteamet och andra viktiga intressegrupper, designade Magnus datamodeller och datastrukturer som var unika för BAMAs behov och som säkerställde att MDM-systemet kunde användas på ett optimalt sätt för ökad effektivitet och affärsvärde. 

Implementering av Syndigos MDM system

BAMA beslöt att implementera Syndigos (tidigare Riversand) molnbaserade Multi-Domain Management-system. Ett MDM-systems huvudsakliga funktion är att samla in data från en mängd olika system (ERP, CRM, webb etc.) och standardisera den för att göra information av data. Rådata omvandlas till strukturerad information i realtid med hjälp av olika regler och artificiell intelligens. Datan anpassas därefter till varje distributionskanal enligt en datamodell.

BAMA använder Syndigo MDM för att effektivisera data från leverantörer, såsom produktfoton, EAN-koder, marknadsföringstexter och produktdata såsom ingredienser, näringsämnen och uppgifter om allergener. Produktinformationen förmedlas sedan från MDM-systemet till återförsäljarna och vidare till slutkonsumenten.

Quote
Tekniken erbjuder ett sätt att lagra och förmedla information, men det är fortfarande människor och organisationer som hanterar systemen. För att kunna optimera en investering i ett system för produktdata måste man förstå kunden och den bransch de är verksamma i, och utveckla processer, regler och integrationer därefter.
Puff-bama-webinar-wide
BAMA case webinar

Produktdata som stödjer tillväxt

Korrekt och konsekvent hantering av produktinformation är avgörande för BAMAs affär och för att kunna växa. I detta webbinare får du följa med på deras resa mot ett effektivt arbetssätt och en digital infrastruktur baserad på Syndigos MDM-lösning, en investering för framtiden.

Bama-hero-mdm
Fortsatt utveckling

Optimera BAMA's arbetssätt och samarbeten

Nästa steg i digitaliseringsprojektet handlar om domäner såsom kund- och partnerdata, som ska integreras till det centrala systemet för att optimera BAMAs samarbeten och arbetssätt.

MDM-systemet ger BAMA verktyg som säkrar;

 • effektivare samarbete kring produktinformation inom BAMAs interna ekosystem
 • effektivare samarbete kring produktinformation i BAMAs leverantörsnätverk
 • minskad manuell hantering av produktinformation
 • säker hantering av kritisk produktinformation
 • attestprocesserna
 • konsekvent data och datakvalitet
 • snabbare marknadslanseringar
Quote
MDM-plattformen är nyckeln till att effektivisera vår data och förbättra hanteringen av produktinformation som i sin tur driver effektivitet i leveranskedjan.
Checklista

En smidig och framtidssäkrad hantering av produktdata

Denna checklista täcker områden som regler för GS1 datapool, hur man ska automatisera mera och göra mindre manuellt arbete, PIM system, återanvänding av data, förpackningsdesign samt hur man ska hantera relationen mellan alla leverantörer i värdekedjan.