Avensia AB delårsrapport januari-december 2019 - Strukturella satsningar, förslag på höjd utdelning

Nyckeltal oktober - december 2019 Nettoomsättning 85,4 (78,3) MSEK Rörelsemarginal 11,3 (12,1) % Rörelseresultat 9,7 (9,5) MSEK Kassaflöde 1,1 (14,7) MSEK Resultat efter skatt 7,4 (6,7) MSEK Resultat per aktie 0,20 (0,19) SEK Nyckeltal januari - december 2019 Nettoomsättning 302,9 (250,0) MSEK Rörelsemarginal 8,8 (9,4) % Rörelseresultat 26,7 (23,5) MSEK Kassaflöde 4,9 (15,9) MSEK Resultat efter skatt 18,7 (16,4) MSEK Resultat per aktie 0,52 (0,

Läs mer