Press release index

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 176.458 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 176.458 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.427…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 55.615 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 55.615 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 102.148 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 102.148 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia A…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 306 509 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 306 509 nyemitterade aktier i Avensia AB.   

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensi…

Läs mer

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 16 maj 2019 om en utdelning på 0,23 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats den 20 maj 2019 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2019.

Årsstämman beslutade som…

Läs mer