Press release index

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 2.553 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 2.553 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.445.273…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 114.162 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 114.162 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.444…

Läs mer