Press release index

Avensia: statusrapport med hänsyn till Corona

Mot bakgrund av de ändrade förutsättningar som vi alla upplever sedan ett antal veckor tillbaka, väljer Avensia att idag lämna denna allmänna uppdatering. Tillsammans står vi inför en extremt ovanlig situation. Den globala viruspandemin påverkar våra familjer, våra företag, …

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 379.710 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 379.710 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.502…

Läs mer

AVENSIA - FÖRÄNDRING I STYRELSEN

Som meddelades den 12 december tillträdde Anders Wehtje den 1 januari rollen som CFO för Avensia. Med anledning av detta har Anders Wehtje lämnat sin roll som ledamot av Avensias styrelse där han varit medlem sedan 2005.…

Läs mer