Press release index

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 114.162 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 114.162 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.444…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 176.458 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 176.458 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.427…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 55.615 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 55.615 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 102.148 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 102.148 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia A…

Läs mer