Press release index

Avensia släpper preliminära siffror för Q1 2020

Med anledning av den allmänna osäkerhet som råder på marknaden, relaterat till Covid-19, har styrelsen i Avensia beslutat att släppa preliminära siffror för bolagets verksamhet januari – mars 2020.

Nyckeltal jan -mar 2020

· Omsättning 89,3 MSEK (Q1 2019…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Avensia AB

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda akt…

Läs mer

Avensia skjuter upp den föreslagna utdelningen

Styrelsen i Avensia har fattat beslut att inte längre föreslå bolagets årsstämma, som äger rum den 19 maj, att fatta beslut om en utdelning på 0,28 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019. Det ursprungliga förslaget på utdelning fattades i samband med att bolagets boksluts…

Läs mer