Press release index

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 74.818 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 74.818 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.516.5…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 74.818 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 74.818 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.516.5…

Läs mer