Press release index

Polarn O. Pyret live med ny e-handel!

Polarn O. Pyret har tidigare aviserat sin omfattande satsning på e-handel, som idag är en central del av verksamheten. Som ett resultat av detta har nu den nya sajten www.polarnopyret.se gått live! Stort fokus har lagts på den mobila köpupplevelsen, med enkel navigering och …

Läs mer

Avensia AB - Delårsrapport januari-september 2018

Nyckeltal juli-september 2018 Nettoomsättning     53,6 (36,1) MSEK                Rörelsemarginal       5,3 (neg) % Rörelseresultat         2,9 (-0,5) MSEK Kassaflöde               3,3 (0,0) MSEK Resultat efter skatt   1,6 (-0,6) MSEK Resultat per aktie      0,05 (-0,0…

Läs mer

Ny ledningsstruktur och nya ledningsgruppsmedlemmar i Avensia

Avensia utvecklar sin ledningsstruktur för att ytterligare stärka positionen som branschledande expertbolag inom digital handel, och för att reflektera förändringen till ett mycket större företag än tidigare. Avensia har vuxit mycket det senaste året, under första halvåret v…

Läs mer

FORTSATT TILLVÄXT OCH INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

· Under andra kvartalet fortsatte Avensias tillväxt. Omsättningen ökade med 45% jämfört med föregående år till 60,0 MSEK (41,4).  För första halvåret var omsättningen 118,1 MSEK (79,2) vilket innebär en ökning med 49%.  · Rörelseresultatet i kvartal två uppgick till 2,5 M…

Läs mer