Press release index

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 102.148 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 102.148 nyemitterade aktier i Avensia AB. Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.392…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 306 509 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 306 509 nyemitterade aktier i Avensia AB.  

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB ti…

Läs mer