Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 september 2019. Avensia hade 3 167 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 301 824. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
26,19 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
22,04%
HHW Invest AB (Wehtje)3 715 000
10,23 %
John Löfström
1 584 655
4,37 %
AMF Aktiefond Småbolag
958 9112,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
902 8642,49 %
Volito Aktiebolag
800 0002,20 %
Jan Karlander720 0001,98%
Johan Liljeros646 0551,78 %
Carl-Fredrik Herslow Invest AB618 3141,70 %
Övriga
8 846 950
24,38%
Totalt36 301 824100 %