Årsstämma 2019 äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund.

Kallelsen publicerades i Post och Inrikes Tidningar,på denna sida samt annonserades i Dagens Industri.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor i Lund, på bolagets hemsida (nedan) och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Årsstämma 2019

Följande dokument finns för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019
Styrelsens förslag 2019
Valberedningens förslag 2019
Årsredovisning 2018

Årsstämma 2018

Följande dokument finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma 2018
Styrelsens förslag 2018
Valberedningens förslag 2018
Årsredovisning 2017

Årsstämma 2017

Följande dokument finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma 2017
Styrelsens förslag 2017
Valberedningens förslag 2017
Årsredovisning 2016

Årsstämma 2016

Stämman hölls den 19 maj 2016.

Kallelse till årsstämma 2016
Styrelsens förslag 2016
Valberedningens förslag 2016
Årsredovisning 2015

Årsstämma 2015

Stämman hölls den 19 maj 2015.
Handlingar årsstämma 2015
Kommuniké från årsstämma 2015
Årsredovisning 2014

Extra bolagsstämma 13 februari 2015

Extra bolagsstämma den 13 februari 2015.
Handlingar extra bolagsstämma 2015-02-13
Kommuniké från extra bolagsstämma 2015-02-13

Årsstämma 2014

Stämman hölls den 15 maj 2014.
Handlingar årsstämma 2014
Kommuniké från årsstämma 2014
Årsredovisning 2013

Årsstämma 2013

Stämman hölls den 14 maj 2013.

Handlingar årsstämma 2013
Kommuniké från årsstämman 2013
Årsredovisning 2012