Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 september 2020. Avensia hade då 3 348 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 850 918. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
25,80 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
21,71 %
HHW Invest AB (Wehtje)3 715 000
10,08 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 125 090
3,05 %
Alcur Select1 067 3042,90 %
Måns Ola Flodberg935 0002,54 %
Volito Aktiebolag800 0002,17 %
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic720 0001,95 %
Johan Liljeros684 0551,86 %
Jan Karlander600 0001,63 %
Övriga
9 695 394
26,31 %
Totalt36 850 918100 %