Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars 2020. Avensia hade då 2912 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 301 824. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
26,19 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
22,04%
HHW Invest AB (Wehtje)3 715 000
10,23 %
John Löfström
1 666 000
4,59 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
912 6842,51 %
Volito Aktiebolag
800 0002,20 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic
720 0001, 98 %
Jan Karlander700 0001,93 %
Johan Liljeros646 0551,78 %
Måns Ola Flodberg530 0001,46 %
Övriga
9 103 010
25,09%
Totalt36 301 824100 %