Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 mars 2019. Avensia hade 3 313 aktieägare och antalet aktier uppgick till 35 953 036. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
26,4 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
22,3 %
HHW Invest AB (Wehtje)3 660 000
10,2 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension1 018 725
2,8 %
Jörgen Bertilsson1 011 0292,8 %
Volito Aktiebolag800 0002,2 %
AMF Aktiefond Småbolag758 9112,1 %
Carl-Fredrik Herslow Invest AB750 0002,1%
John Andersson Löfström930 9002,6 %
Johan Liljeros646 0551,8 %
Övriga
8 677 514
24,1%
Totalt35 953 036100 %