Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 december 2018. Avensia hade 3 056 aktieägare och antalet aktier uppgick till 35 544 379. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
26,8 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
22,5 %
HHW Invest AB (Wehtje)3 660 000
10,3 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension1 044 791
2,9 %
Jörgen Bertilsson949 4292,7 %
Volito Aktiebolag800 0002,3 %
Carl-Fredrik Herslow Invest AB775 0002,2 %
AMF Aktiefond Småbolag758 9112,1%
John Andersson Löfström930 9002,6 %
Johan Liljeros585 0551,7 %
Övriga
8 531 218
24,0%
Totalt35 544 379100 %