Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 juni 2020. Avensia hade då 3125 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 701 934. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
25,91 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
21,80 %
HHW Invest AB (Wehtje)3 715 000
10,12 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 100 500
3,00 %
Måns Ola Flodberg800 0002,18 %
Volito Aktiebolag
800 0002,18 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic
720 0001,96 %
Jan Karlander700 0001,91 %
Johan Liljeros684 0551,86 %
Alcur Select682 6391,86 %
Övriga
9 990 665
27,22 %
Totalt36 701 934100 %