Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 juni 2019. Avensia hade 3 374 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 299 271. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
26,20 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
22,04%
HHW Invest AB (Wehtje)3 660 000
10,08 %
John Löfström
1 444 444
3,98 %
AMF Aktiefond Småbolag
958 9112,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
952 6772,62 %
Volito Aktiebolag
800 0002,20 %
Jan Karlander720 0001,98%
Carl-Fredrik Herslow Invest AB
691 6781,91 %
Johan Liljeros646 0551,78 %
Övriga
8 916 431
24,57%
Totalt36 299 271100 %