Aktien

Avensias aktie handlas på First North Premier List med beteckningen AVEN. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46-8-503 01 550 eller www.mangold.se.

Avensias utestående aktier den 31 december 2018 uppgår till antalet 35 544 379. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat. Du kan följa aktien direkt från Nasdaq First Norths hemsida.

Aktien handlas via bank eller börsmäklare.

Namn:Avensia
Tickerkod:AVEN
ISINSE0000671745
Handelspost:1
Lista:First North Premier

Avensia bevakas av ABG Sundial Collier via Introduce.se

Besök Avensia här för aktieanalyser, nyckeltal och intervjuer