Kalendarium

2020-02-21

Q4-rapport och bokslutskommuniké 2019

2020-05-19

Q1-rapport och årsstämma

2020-07-23

Q2-rapport

2020-10-27

Q3-rapport

Avensias finansiella rapporter publiceras endast på svenska.