Kalendarium

2019-02-14

Q4-rapport och bokslutskommuniké 2018

2019-05-16

Q1-rapport och Årsstämma 2019

 2019-07-25

Q2-rapport

2019-10-25

Q3-rapport

Avensias finansiella rapporter publiceras endast på svenska.