Bolagsstyrning

På årsstämman i maj 2018 omvaldes Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus och Anders Wehtje. Robin Gustafsson valdes in som styrelseledamot. Till styrelseordförande utsågs Per Wargéus och till vice styrelseordförande utsågs Roland Vejdemo. Företaget har en valberedning bestående av tre ledamöter utsedda av de tre största ägargrupperingarna per den 30 september 2018.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från konstituerande styrelsemöte till nästa.

Verkställande Direktör

Niklas Johnsson

Födelseår:1964 

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik från KTH och studier i företagsekonomi, litteraturvetenskap, idéhistoria samt historia vid Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet:  Tidigare Services Director och medlem i ledningsgruppen för Microsoft Sverige; VD och grundare av UClarity AB; Sverigechef och nordisk sälj-och marknadsdirektör på Avanade samt ett flertal ledande befattningar både i Sverige och internationellt på Hewlett-Packard och Compaq. 

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: VD sedan april 2018, medlem i Avensias styrelse sedan 2013. Inga övriga styrelseuppdrag.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: Äger inga aktier, men 2.000.000 optioner

Niklas är oberoende Avensia och dess ägare men i sin roll som VD arbetar han på uppdrag av bolagets ägare

Styrelse

Per Wargéus

Födelseår: 1961

Huvudsaklig utbildning: LTH, elektroteknik och studier vid Ekonomihögskolan i Lund

Arbetslivserfarenhet: Per är entreprenör och har grundat ett antal företag som Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB,  InXL innovation AB mfl. Arbetar idag som investerare och i bolagsstyrelsen för bolag i tidiga skeden.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2007. VD och koncernchef mellan 2007 och 2015 och medgrundare till bolaget.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i ALMI företagspartner AB och Scientific EdTech AB. Styrelseledamot i DH Solutions AB, Devv.jobs AB, Connect Sverige Region Syd samt Valid Asset Management i Skåne AB. Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2007. VD och koncernchef mellan 2007 och 2015 och medgrundare till bolaget.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt:  4 800 000 aktier via bolaget Valid Asset Management AB

Per är oberoende Avensia och dess bolagsledning, men inte oberoende dess större aktieägare, Valid Asset Management AB.

Roland Vejdemo

Födelseår: 1957

Huvudsaklig utbildning: Ekonomiexamen, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Roland har en bakgrund i IT-branschen och har bl.a varit VD för Compaq och HP. Arbetar idag med olika styrelseuppdrag

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag:  Styrelseledamot i Avensia sedan 2015. Styrelseordförande i NetOnNet och Load Impact och styrelseledamot i Nexus.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt:  0

Roland är oberoende Avensia och dess bolagsledning. 

Anders Wehtje

Födelseår: 1964

Huvudsaklig utbildning: Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Åren 1990 – 2010; Continental Seaways GmbH Hamburg (CFO), Estline AB Stockholm (först CFO, senare VD), UPS Stockholm (CFO), McDonald´s Stockholm (CFO), Volito AB Malmö (vVD och CFO), Allokton AB Stockholm (VD).

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag:  Styrelseledamot sedan 2005. VD och styrelseledamot i Tanganyika Estate Agents Ltd.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt:  Innehav av 3.610.000 aktier via bolaget HHW Invest AB

Anders är oberoende Avensia och dess bolagsledning, men inte oberoende aktieägaren HHW Invest AB

Monika Dagberg

Födelseår: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Ekonomihögskolan i Lund. Genomgått programmet Styrelsekraft och är Certifierad styrelseledamot.

Arbetslivserfarenhet: Monika arbetar idag som E-handelschef på Granngården AB. Tidigare arbetat som Affärsområdeschef på Egmont. CEO på Online Brands Nordic AB (publ) och dotterbolagen Önskefoto AB och Hedbergs Guld AB, Sverigechef på Whiteaway AB, managementkonsult i egen regi samt innehaft ett antal styrelseuppdrag.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot sedan 2013.Övriga uppdrag; Styrelseledamot i Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB, Ledningsgruppsmedlem i IHM E-commerce Manager-utbildning.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt:  0

Monika är oberoende av Avensia, dess bolagsledning och dess större aktieägare.

Robin Gustafsson

Födelseår: 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och vatten, LTH 

Arbetslivserfarenhet: Tidigare vd och medgrundare för Avensia, bakgrund som konsult inom programvaruutveckling och strukturmekanik. Numera verksam genom olika styrelseuppdrag och privata investeringar.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag:  Styrelseledamot sedan 2018. Tidigare vd i Avensia 2011-2018 och koncernchef 2015-2018, styrelseledamot 2007-2011 och medgrundare.  
Styrelseledamot i CoolStuff AB, Habo Gruppen AB och Simris Alg (publ). Styrelseordförande i Finwire Media & Services AB och A5 Invest AB.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt:  Innehav av 1 911 935 aktier via juridisk person, 2 000 aktier direkt och 200 aktier via familj.

Robin är oberoende Avensia och dess bolagsledning, men inte oberoende dess större aktieägare, A5 Invest AB.