Commerce Talk

Med våra Commerce Talk kan du lära dig med på kort tid. Varje Talk är 5-15 minuter långt och tar upp en specifik fråga som antingen en expert från Avensia besvarar eller en inbjuden gäst.

Genom att prenumerera på vår Kunskapshub får du varje månad en sammanställning över allt nytt vi publicerat. Du får också direktaccess till våra Premium Talks. 

spela Hur har pandemin påverkar kundlojaliteten?
Hur har pandemin påverkar kundlojaliteten? Läs mer
spela Varför vill utvecklare jobba med API-first lösningar?
Varför vill utvecklare jobba med API-first lösningar? Läs mer
spela Vad är den mänskliga sidan av modern handel?
Vad är den mänskliga sidan av modern handel? Läs mer
spela Varför är det så givande att utveckla en composable lösning?
Varför är det så givande att utveckla en composable lösning? Läs mer
spela Vilka nya retailinnovationer kan vi se ett år efter pandemins start?
Vilka nya retailinnovationer kan vi se ett år efter pandemins start? Läs mer
spela Hur ska detaljhandlare svara på moderna konsumenterna ökade efterfrågan på kundupplevelse?
Hur ska detaljhandlare svara på moderna konsumenterna ökade efterfrågan på kundupplevelse? Läs mer
spela Hur kan produkter som digitala displayskärmar i butiken ge affärsvärde post-Covid?
Hur kan produkter som digitala displayskärmar i butiken ge affärsvärde post-Covid? Läs mer
spela Hur kan du använda din e-handelsinvestering för att förbättra upplevelsen i fysiska butiken?
Hur kan du använda din e-handelsinvestering för att förbättra upplevelsen i fysiska butiken? Läs mer
spela Vilken roll har logistik inom modern handel?
Vilken roll har logistik inom modern handel? Läs mer
spela Hur kan PIM lösa utmaningarna för tillverkare?
Hur kan PIM lösa utmaningarna för tillverkare? Läs mer
spela Vilka KPI'er måste en detalj-ehandlare hantera och bemästra?
Vilka KPI'er måste en detalj-ehandlare hantera och bemästra? Läs mer
spela Varför vinner marknadsplatser inom detaljhandel?
Varför vinner marknadsplatser inom detaljhandel? Läs mer
Bli inspirerad

Prenumerera på vår Kunskapshubb