Förändringsprocesser för

Organisation & kultur

Support för den digitala omvandlingen kommer alltför ofta i sista hand. Detaljhandeln fokuserar med all rätt på digitalisering. Ändå förbises ofta de människor och processer som genomgår alla dessa förändringar. Våra strategiska rådgivare är experter på digital kultur – och säkerställer att varje del av er verksamhet stödjer era digitala mål.

@2x_People-short
Digital support som motiverar

Säkerställa att människor och processer driver på – snarare än hindrar – digital förändring

Omnikanalshandeln växer snabbt. E-handeln blir en alltmer integrerad del av all detaljhandelsverksamhet. I och med detta skifte står många organisationer inför några av sina största och mest genomgripande förändringar. Människor och processer måste samverka för framgångsrik digital förändring.

Nya färdigheter, beteenden, processer och perspektiv är avgörande. Men gamla vanor är svåra att få bukt med. Det är en stor utmaning att skapa en digital företagskultur som bygger broar från där ni står idag till dit ni måste komma. Men det är en utmaning ni måste möta för att lyckas med er modernisering.

Vi finns här för att hjälpa er genom att säkerställa digitalt stöd och tillhandahålla tillfällig support vid behov. Mot bakgrund av omfattande och varierande digitala omvandlingsprojekt har vi stor erfarenhet av digitalt stöd för detaljhandeln.

Vanligtvis löser vi digitala utmaningar som:

  • Kulturell förändring – hur man styr varje avdelning genom genomgripande digital förändring
  • Beteende i butik – hur man utbildar och ger incitament för butikspersonal att överbrygga klyftan mellan online och offline
  • Ny kompetens – hur man utbildar befintlig personal för digital förändring och hittar rätt personer för dessa roller
  • Interims- och outsourcing-support
  • Hur ni säkerställer att era processer är byggda för en ny digital verklighet
  • Hur ni bygger in flexibilitet i er företagskultur så att ni kan fortsätta förändringsarbetet och anpassningen
Kundcase - KICKS

En sömlös upplevelse för inspirerande shopping

Under e-handelsprojektet har Avensia haft ett nära samarbete med KICKS kring den digitala strategin och kontinuerligt fungerat som strategiskt bollplank för utvecklingen av omnikanalserbjudandet, inklusive butikslösningarna.

Fredrik-esplund2