Digital support som motiverar

Få människor och processer att driva på digital förändring

Omnikanalshandeln växer snabbt. E-handeln blir en alltmer integrerad del av all detaljhandelsverksamhet. I och med detta skifte står många organisationer inför några av sina största och mest genomgripande förändringar. Människor och processer måste samverka för framgångsrik digital förändring.

Nya färdigheter, beteenden, processer och perspektiv är avgörande. Men gamla vanor är svåra att få bukt med. Det är en stor utmaning att skapa en digital företagskultur som bygger broar från där ni står idag till dit ni måste komma. Men det är en utmaning ni måste möta för att lyckas med er modernisering.

Vi finns här för att hjälpa er med digitalt stöd och tillfällig support vid behov.  Vi har stor erfarenhet av digitalt stöd för detaljhandeln med mängder av digitala förändringsprojekt i ryggen.

Vanligtvis löser vi digitala utmaningar som:

  • Kulturell förändring. Att styra varje avdelning genom genomgripande digital förändring.
  • Beteende i butik. Att utbilda och ge incitament för butikspersonal att överbrygga klyftan mellan online och offline.
  • Ny kompetens. Utbilda befintlig personal för digital förändring och hittar rätt personer för dessa roller.
  • Interims- och outsourcing-support
  • Anpassa processer. Säkerställa att era processer är byggda för en ny digital verklighet
  • Framtidssäkrad företagskultur. Vi hjälper er att bygga in flexibilitet i er företagskultur så att ni kan fortsätta förändringsarbetet och anpassningen
Kundcase - KICKS

En sömlös upplevelse för inspirerande shopping

Under e-handelsprojektet har Avensia haft ett nära samarbete med KICKS kring den digitala strategin och kontinuerligt fungerat som strategiskt bollplank för utvecklingen av omnikanalserbjudandet, inklusive butikslösningarna.

Fredrik-esplund2