Hur ska handlare agera när Amazon intar Skandinaviska marknaden?

Del 1: Hur ska man som företag tänka?

HubSpot Video

  

Två första överväganden som de svenska företagen måste göra i relation till Amazon.

Del 2: Vem bör sälja på Amazon?

HubSpot Video

  

Beroende på vad som är viktigt för företaget, varumärke och kunddata, bör du vara mer eller mindre försiktig med Amazon.

Del 3: Hur kan man sälja på Amazon?

HubSpot Video

   

Det finns olika sätt att sälja, Vendor och Seller, och det finns för- och nackdelar med båda.

Del 4: Hur ska man tänka kring försäljning på olika marknader?

HubSpot Video

  

Det finns många möjligheter att bredda sin räckvidd med Amazon, men strategin skiljer sig för olika syften.

Del 5: Vad kommer ske på kort och lång sikt?

HubSpot Video

  

Johan spekulerar om hur handeln i Sverige och Norden kommer att se ut med Amazon på spelplanen.

Strategisk rådgivning

Hur ser din strategi ut för en digital marknadsplats?

För oss på Avensia är marknadsplatser en naturligt utveckling av e-handeln. Vi har hjälpt företag att börja sälja på både stora och små marknadsplatser, samt hjälpt kunder att skapa kundunika egna marknadsplatser. Om ni inte har en uttalad tanke och strategi, kan vi snabbt hjälpa er att få både kunskapen och strukturen på plats, för att kunna använda marknadsplatser på bästa sätt, både på kort och lång sikt.

För att kunna göra hjälpa er med en marknadsplatsstrategi behöver vi förstå ert företag och de förutsättningar som finns att jobba med och era specifika behov.