Serviceerbjudande

Strategisk rådgivning för digitala marknadsplatser

För oss på Avensia är marknadsplatser en naturligt utveckling av e-handeln. Vi har hjälpt företag att börja sälja på både stora och små marknadsplatser, samt hjälpt kunder att skapa kundunika egna marknadsplatser.

strategic-advisory-hero
Strategisk erbjudande

Målet är alltid att snabbt skapa ett värde

För att kunna göra hjälpa er med en marknadsplatsstrategi behöver vi förstå ert företag och de förutsättningar som finns att jobba med och era specifika behov. Har ni redan gjort ett arbete och bara vill ha hjälp med exekvering kan vi hjälpa er med det. Har ni bara en idé om att marknadsplatser kan vara intressant för er, så börjar vi där. Målet är alltid att ni snabbt ska få ett värde.

Vårt strategiska erbjudande består av två delar. Nedan har vi beskrivit vad som ingår i varje del. Om ni inte har en uttalad tanke och strategi, kan vi snabbt hjälpa er att få både kunskapen och strukturen på plats, för att kunna använda marknadsplatser på bästa sätt, både på kort och lång sikt.

  

Övergripande analys och strategisk plan:

  • Marknadsplatsernas påverkan på maktbalansen i värdekedjan i företagets bransch
  • Defensiv strategi – Hur minska negativ påverkan från marknadsplatser
  • Offensiv strategi - Produkter/kategorier/varumärken som kan lämpa sig för marknadsplatsförsäljning
  • Offensiv strategi - Relevanta marknadsplatser för sagda produkter/kategorier/varumärken
  • Aggressiv strategi - Förutsättningar för att skapa egen marknadsplats för bransch/kategorier
  • Skapande av handlingsplaner för lansering på eller skapande av egen marknadsplats

 

Operativt arbete och exekvering:

  • Sätta de interna förutsättningarna, såsom organisation, kunskap och system för effektiv och lönsam försäljning på marknadsplatser
  • Avtalsförhandlingar och dialog med valda/relevanta marknadsplatser
  • Utbildning av personal, sättande av rutiner och lönsamhetsanalys
  • Lansering på marknadsplatser och löpande optimering

Boka ett möte för en strategisk rådgivning

Vi har hjälpt företag att börja sälja på både stora och små marknadsplatser, samt att skapa kundunika egna marknadsplatser. Boka ett möte med en av våra senior commerce advisors som är specialiserade på just digitala marknadsplatser.