Hur mår din e-handel?

Hälsocheck för e-handel

Med över tusen års samlad e-handelserfarenhet från över hundra kunder har vi sett det mesta. Vanliga fallgropar, konverteringshöjare, trafikskapare och framgångsrika koncept. Med rätt information kan vi identifiera flaskhalsar och rekommendera rätt väg framåt för att ditt företag ska nå dit du vill med e-handeln.

Hero-Health-check

Vad innebär en hälsokontroll för e-handel?

Under en Hälsokontroll gör vi en 360-graders analys av er nuvarande e-handel. Vi samlar information, analyserar, drar slutsatser och rekommenderar förändringar som vi tror kommer hjälpa er att driva en ännu mer lönsam försäljningskanal.

Längre ner på denna sida ser du en lista med exempel på aktiviteter som kan inkluderas i en hälsocheck för e-handel.

Serviceerbjudande

Hälsokontroll

Leverabler

Hälsokontroll-rapport och presentation. Prioriterad lista på möjliga förbättringar – både snabba åtgärder och mer långsiktiga aktiviteter som kommer att hjälpa till att driva er digitala försäljning.

Krav

Tillgång till kundkonto i demomiljö, tillgång till Google Analytics (eller annat analysverktyg som används), tillgång till e-handelsansvarig och andra roller som kan svara på verksamhetsfrågor.

Tidsåtgång

2-3 veckor

Heuristisk siteanalys

Som e-handelsansvarig är det oundvikligt att man blir hemmablind. Man vänjer sig vid sajten man ser varje dag. Vi från Avensia kan komma in med fräscha ögon och utvärdera e-handelsplatsen från ett kundperspektiv. Vad finns det för onödiga trösklar för att genomföra ett köp? Vad upplevs som potentiellt förvirrande? Finns det andra och smidigare sätt för kunden att lyckas genomföra en transaktion? Vilka möjligheter att driva konvertering och snittorder missar vi idag?

KPI-analys och benchmarking

Vi analyserar era metoder för att mäta framgång för e-handeln idag. Vi kan utvärdera utfall och kanske ibland utmana de mål ni har satt. Vi kan hjälpa er att definiera och särskilja mellan produkt- och effektmål och primära och sekundära syften. Vi kan titta på ledande och släpande KPI:er, effektkartläggning och hjälpa er att skapa en KPI-baserad e-handelsstrategi.

Laddtidsanalys

Snabbhet konverterar. Laddtid kan mätas rent tekniskt, men det enda som egentligen spelar roll är den upplevda laddtiden. Förutom den givna tekniska analysen gör vi en side-by-side-jämförelse mellan er och en högpresterande e-handelsplats, och ger er förslag på förbättringar.

UX-utvärdering

Vi analyserar responsivitet, läsbarhet, tillgänglighet, design alignment, texttonalitet, call-to-action-prioritering, designkonsekvens på sajten, designkonsekvens med övriga varumärket och andra (ibland rätt subjektiva) utmaningar med användarupplevelser inom e-handel.

Google Analytics setup

Kontroll av uppsättning av Google Analytics Enhanced Ecommerce. Det är sällan som en implementationen är helt korrekt, och om vi mäter fel, har för litet urval eller inte samlar in nödvändiga data så är vi, om inte blinda, så i alla fall lätt synskadade i vår e-handelsverksamhet.

SEO analys

Vilka, om några, uppenbara gap finns i er sökmotoroptimering på sajten? Är den rent tekniska uppsättningen god? Finns hygienfaktorer som metabeskrivningar och kanoniska länkar på plats? Har innehållet blivit optimerat för era kunders vanligaste sökfraser? Vilka sökfraser optimerar era konkurrenter på? Hur rankar ni för dessa?

Roller & processer

Vem gör vad hos er för att optimera kundens köpresa? Hur ser rollerna och rapporteringsvägar ut? Är de tydliga? Hur gör andra företag för att få till effektiva interna processer för e-handel?

Mottagande i kundtjänst

För att analysera kvaliteten tar vi några gånger kontakt med kundtjänst och ställer e-handelsrelaterade frågor. Vi kontaktar kundtjänst i de kanaler som står till buds och ger en samlad bedömning av svarstider och bemötande. Detta görs bara med ditt uttryckliga godkännande.

Funktionell benchmarking

Varför uppfinna hjulet på nytt? Vi kan titta på hur konkurrenter i andra branscher agerar online. Eller t.o.m. låna idéer som passar in på er verksamhet. Vi vågar nästan garantera att det finns innehåll och funktionalitet därute som kan driva er försäljning online.

Användarenkäter

Vi ställer några e-handelsrelaterade frågor till en del av era besökare t.ex. om syftet med deras besök, om de lyckats uppfylla det syftet, vad de uppskattar mest och minst på sajten, och hur de skulle vilja förbättra sajten (som fritextsvar). Vi kan även samla in e-postadresser till respondenterna, med deras godkännande, för att ställa frågor till dem i samband med designval och framtida releaser.

Teknisk felsökning

Vi spindlar er e-handelssajt som en kundanvändare för att hitta rena tekniska fel, som döda interna och externa länkar, redirect-loopar, alltför stora bilder, certifikatfel, kompabilitetsproblem, javascriptfel, et. cetera.

Kontakta oss

Vi hjälper våra kunder att bli framgångsrika inom e-handel genom att vara en genuin partner. Vi hjälper våra kunder med allt från att skapa en hållbar och stabil strategi för digitala kanaler till underhåll av framgångsrika tekniska säljlösningar.