Arrow Fler lösningar
Digital innovation för

Fysiska butiker

Våra lösningar för fysiska butiker förnyar er digitala infrastruktur så att ni kan skapa fantastiska kundupplevelser – oavsett var kunderna väljer att handla. Omnikanalshandel vinner. Med digital innovation kan detaljhandlare blåsa nytt liv i traditionella fysiska butiker. Nu är det dags att koppla ihop komponenterna.

Omnikanalshandel

Skapa enhetliga, övertygande kundupplevelser

Den fysiska butiken är inte nödvändigtvis centrum för era kunders shoppingupplevelse. Du ska snarare betrakta kunden själv som navet i resan.

Digital innovation driver personliga val inom detaljhandeln. Era kunder har nu en enorm valfrihet när det gäller var och hur de handlar och interagerar med handlare och varumärken.

Det är viktigt att skapa enhetliga och övertygande kundupplevelser i alla kanaler. Med detta i åtanke säkerställer vi att era fysiska butiker smidigt kan anslutas till hela ert ekosystem för handel. Med digital innovation kan era fysiska butiker ge bättre resultat. Vi hjälper er att få ut det bästa av dem.

Avensias butikssupport kan omfatta:

  • 360-graders kundinsikter. Vi ser till att ni samlar in och nyttjar data från alla försäljningskanaler, inklusive butiken.
  • Teknik i butik. Från POS-lösningar och self-checkout till innovativ skyltning i alla kanaler.
  • Integrations- och försäljningsstrategier. Vi tar ett helhetsgrepp och säkerställer att era butiker fungerar i en omnikanalskontext.
  • Organisatoriskt stöd och förändringsarbete. Fokusera, anpassa och samordna er verksamhet under den digitala transformationen.
  • ROI- och KPI-rådgivning. Vi hjälper er att modernisera er omnikanalsstrategi utan att tappa fokus på resultatet.

Vår erfarenhet är grundad på att bygga e-handelslösningar för några av världens största detaljhandelsvarumärken. Genom att utnyttja den digitala kunskapen och erfarenheten kan vi skapa effektiva, skalbara omnikanalslösningar för våra kunder.

Omnikanal på riktigt

Moderna butikskoncept

Kombinationen av butiker och digitala kanaler erbjuder flera sätt att interagera med kunderna och erbjuda dem smidiga köpupplevelser. Våra butikslösningar länkar samman den digitala och fysiska världen. Använt på rätt sätt ger de kunderna en enhetlig upplevelse av ert varumärke - på riktigt. 

Snabbt eller långsamt?

Fantastiska butiksupplevelser kan nu endast delas in i två kategorier: snabba eller långsamma. Mycket av det vi gör för fysiska butiker bygger på den principen.

Titta på världens ledande varumärken. De använder fysiska utrymmen för att erbjuda kunderna en av två upplevelser.

  • Friktionsfritt och praktiskt – levererar exakt vad de vill ha, direkt.
  • Eller långsamma, rika upplevelser – så att de vill besöka butiken om och om igen.

Snabba butiksupplevelser gör att kunderna kan genomföra sin shopping så effektivt som möjligt. Långsamma butiksupplevelser och inspirerande utrymmen gör att kunderna kan upptäcka varumärket och dess produkter i sin takt och prova nya saker. Butikspersonalen och produktexperterna spelar en viktig roll i båda fallen. Och här kan digital innovation göra stor skillnad.

Principen för snabbhet eller långsamhet ligger till grund för allt vi gör när vi hjälper detaljhandlare att förnya sina fysiska butiker. Oavsett om vi implementerar strategier eller teknik är vårt fokus att till varje pris undvika mediokra medelvägar.

Fredrik-esplund2