CX & Lojalitet

3 tips för att förbättra upplevelsen i butiken

Det är ingen större nyhet att handeln i fysisk butik har haft det tufft de senaste åren. Många företag har fokuserat nästan uteslutande på den snabbt växande e-handeln. Men handen på hjärtat, hur stor andel av er totala omsättning står egentligen er e-handel för?

15 jan, 2020

Blog-enhande-instore-experience

För många retailbolag med både fysisk butik och e-handel är det många som har en digital försäljningsandel på under 10 procent, i många fall betydligt lägre. Det är dags att vända på siffrorna och konstatera att mer än 90 procent av handeln fortfarande sker i den fysiska butiken. Med vikande besökssiffror är det oerhört viktigt att förstå vad din butik kan erbjuda som e-handeln inte kan ge kunderna och använda insikterna för att optimera ditt omnikanala erbjudande. Vi listar här tre tips för att förbättra upplevelsen i butiken:

1. Fokusera på fördelarna med den fysiska butiken

Vad är det som gör att dina kunder väljer att besöka din fysiska butik? Lyft fram dessa fördelar och renodla och optimera butiken efter dessa. Om du inte redan vet vad dina kunder tycker är det hög tid att du tar reda på det. Vi på Avensia hjälper dig gärna med att genomföra relevanta kundundersökningar.

2. Säkerställ ett välkomnande första intryck

I en rapport från Resurs Bank, Retail Report 2019, slår man fast att den största lojalitetsdrivaren i den fysiska butiken är att få kunden att känna sig välkommen och uppskattad. Punkt 1a i säljhandboken; ett enkelt hej alltså. Enkelt kan tyckas men enligt undersökningen är det inte ens hälften av alla kunder som upplever att butikerna lyckas med detta.

3. Digitala lösningar är inte alltid lösningen

Den rådande trenden är att digitalisera den fysiska butiken för att modernisera. Klokt och rätt på många sätt men att bara addera en digital skärm till det befintliga erbjudandet i en butik kommer inte att revolutionera varken kundupplevelsen eller försäljningen. Digitala lösningar för butiken måste medföra ett faktiskt mervärde för kunden, komplettera eller förenkla, t.ex. lösningar för betalning och produktinformation. Men först och främst – fokusera på att utnyttja den största tillgången ni har i butiken – personalen! Det personliga och omhändertagande mottagandet, liksom den kompetens och rådgivning som butikspersonalen kan erbjuda dina kunder, är butikens främsta fördel och i de flesta fall det som får kunder att komma tillbaka.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra kundupplevelsen i butik? Eller hur du kan strömlinjeforma kundupplevelsen i alla dina kanaler? Vi på Avensia är experter inom relationsskapande handel. Vi hjälper företag att förbättra sitt kundutvecklingsarbete, med ett helhetsperspektiv som innefattar alla byggstenar för framgångsrika kundrelationer.