B2B

Den moderna B2b-kunden - infografik

Vi har väl alla gjort rätt radikala livsstilsförändringar med de digitala verktyg och kanaler som idag står till buds och den mängd information vi översköljs av dagligen. Detta gäller i högsta grad även dina kunder, och då i synnerhet de lite yngre.

5 oktober, 2021

Blog-modern-b2b-buyer

Deras mantra är ”Jag väljer det varumärke eller den tjänst som gör mitt liv bättre och enklare”, och fokuset på enkelhet är lika relevant i deras roll som professionell inköpare och kund till dig:

infographics_final_swe

En långsiktig digital strategi tillsammans med en helhetssyn som tar hänsyn till företagets kontext och samhällets utveckling är nyckeln till många företags långsiktiga överlevnadsförmåga. En av de viktigaste aspekterna med vårt jobb som rådgivare är att verkligen utmana hur företag ser på e-handel genom att ställa de riktigt stora övergripande frågorna. Läs mer om hur vi jobbar med rådgivning och strategier