Webinar

Trenderna som driver modern e-handel

Trend-experten Cate Trotter förklar varför e-handel är så avgörande för lönsamhet i detaljhandeln, på kort och lång sikt. Detta webinar är fullpackat med insikter, exempel och data som ger dig ett uppdaterat perspektiv på denna tillväxtmöjlighet.

Mer om Cate Trotter

cate-profile2Cate Trotter har lång och bred erfarenhet inom detaljhandel och efterfrågas ofta som talare. I detta webinar visade hon hur du kan få e-handel att fungera för din affärsverksamhet.

En av Cates största styrkor är hennes förmåga att leda en publik genom komplexa ämnen, och koka ner sin kunskap till en kort lista med kärnfulla och värdefulla insikter att ta med sig.

Hon har hjälpt varumärken som Nike, Chanel, Unilever och IKEA att raffinera sina strategier och hitta rätt väg framåt.

Cate utnämndes till en av LinkedIns 12 Top Voices i Storbritannien 2017 och citeras ofta i publikationer som Forbes.

Trendrapport från Insider Trends

5 trender som driver modern handel

Inget har förändrat våra köpvanor så mycket som den digitala eran. Nya digitala kanaler dyker upp varje år, från social media till voice och det är också där vi hittar de största tillväxtmöjligheterna för handeln.

Men även om modern handel mer och mer domineras av det digitala, kommer den fysiska handeln alltid att vara en faktor att räkna med. Framtidens handel kommer definieras av omni-kanal i allt större utsträckning.