Trendrapport från Insider Trends;

De nya trenderna som formar modern digital handel

I vår tidigare trendrapport skrev vi att den digitala eran har satt igång en omvälvande förändring av sätten vi handlar på. Nu kan vi konstatera att pandemin har förändrat världen snabbare än någonsin på så många sätt.

Hämta

Ladda ner hela trendrapporten inklusive 5 trender som driver modern handel från Londonbaserade Insider Trends.

WP-NewTrends

Det har aldrig varit viktigare att erbjuda modern handel

Principerna för modern handel gör det möjligt för företag att hantera denna förändring. Det är ett sätt att tänka snarare än en specifik kanal eller teknik. Vår mycket populära trenderapport från Insider Trends i UK har uppdaterats med 5 nya trender som inte bara driver modern handel utan också formar den.

I detta white paper dyker vi ner i fem nya trender.

Hämta

Ladda ner hela trendrapporten inklusive 5 trender som driver modern handel från Londonbaserade Insider Trends.