Arrow Fler nyheter
Nyheter

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

20 maj, 2021

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP18, beslutat på bolagstämma 2018-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 272.331 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 272.331 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.568.487,50 och antalet aktier till 37.123.249 vilket ger en utspädningseffekt på 0,73%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP18 var ursprungligen1.052.800 st – varav således totalt 272.331 st har tecknats.


Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 12:00 CET.

Robin Gustafsson
Tillförordnad VD
robin.gustafsson@avensia.com

Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv