Arrow Fler nyheter

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

20 maj, 2021, 12:00 CEST

Enligt incitamentsprogram ASP18, beslutat på bolagstämma 2018-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 272.331 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 272.331 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.568.487,50 och antalet aktier till 37.123.249 vilket ger en utspädningseffekt på 0,73%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP18 var ursprungligen1.052.800 st – varav således totalt 272.331 st har tecknats.


Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 12:00 CET.

Robin Gustafsson
Tillförordnad VD
robin.gustafsson@avensia.com

Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.