Arrow Fler nyheter

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP16, beslutat på bolagstämma 2016-05-19, riktat till bolagets anställda, har idag 2.553 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 2.553 nyemitterade aktier i Avensia AB.

5 juli, 2019, 18:00 CEST

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.445.273,75 kr och antalet aktier till 36.301.824 st vilket ger en utspädningseffekt på 0.01%.

Teckningsperioden för ASP16 är nu avslutad och totalt har 757.445 teckningsoptioner inom ASP16 utnyttjats.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019
kl. 18:00 CET.

Dokument & länkar: Release

För ytterligare information kontakta

Niklas Johnsson, VD: niklas.johnsson@avensia.com Telefon: 073-550 5003


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.