Arrow Fler nyheter

Tillväxt och starkt kassaflöde

Nyckeltal januari-mars 2017

Nettoomsättning 37,8 (30,2) MKR, Rörelsemarginal 10,2 (10,8) %
Rörelseresultat 3,9 (3,3) MKR, Kassaflöde 8,9 (1,0) MKR
Resultat efter skatt 2,9 (2,5) MKR, Resultat per aktie 0,08 (0,07) SEK

18 maj, 2017, 12:15 CEST

VD:s kommentarer

  • Årets första kvartal bjöd på ett bra inflöde av nya uppdrag och en fortsatt tillväxt för Avensia, efterfrågan är god på våra tjänster och produkter. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 25 % till 37,8 MKR.
  • Rörelseresultatet steg med 19 % till 3,9 MKR. Rörelsemarginalen sjönk från 10,8 % till 10,2 % på grund av att vi detta kvartal inte aktiverat några utvecklingskostnader för Avensia Storefront. Justerat för denna effekt steg rörelsemarginalen med 1,5 procentenheter.
  • Kassaflödet var starkt under kvartalet, 8,9 MKR, främst kopplat till förändringar i rörelsekapitalet på 5,1 MKR men även till det förbättrade resultatet. Vid periodens utgång uppgick kassan till 17,8 MKR.
  • Efter kvartalet slut lanserades första e-handeln baserad på Avensia Storefront. Tyska LHD Group säljer numera sina arbets- och skyddskläder för flygbolag, brandkårer och butikspersonal via en helt molnbaserad lösning på Avensia Storefront, Episerver och Microsoft Dynamics 365. Projektet gick enligt plan med en lansering på två månader. Nya kunder för Avensia Storefront tillkom under kvartalet i Tyskland och Irland.
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl 12:15 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.