Arrow Fler nyheter

Stark avslutning med flera nya uppdrag

Nyckeltal oktober-december 2016

Omsättning 33,7 (29,0) MKR, Rörelsemarginal 12,7 (8,5) %
Rörelseresultat 4,3 (2,5) MKR, Kassaflöde 3,3 (0,9) MKR
Resultat efter skatt 3,4 (4,3) MKR, Resultat per aktie 0,10 (0,12) SEK

Nyckeltal januari-december 2016

Omsättning 122,1 (96,6) MKR, Rörelsemarginal 11,4 (2,5) %
Rörelseresultat 14,0 (2,4) MKR, Kassaflöde 7,2 (-36,8) MKR
Resultat efter skatt 11,2 (4,5) MKR, Resultat per aktie 0,31 (0,13) SEK

17 februari, 2017, 13:45 CET

VD:s kommentarer

  • Inledningsvis vill jag rikta ett tack till medarbetarna på Avensia: 2016 blev koncernens starkaste år hittills, vilket är frukten både av ett fokuserat arbete, renodlingen mot e-handel samt investeringarna som gjorts de senaste åren. Omsättningen växte med 26 procent jämfört med 2015 och rörelseresultatet ökade från 2,4 MKR till 14,0 MKR.
  • Under fjärde kvartalet konsoliderade och organiserade vi oss för nästa tillväxtsteg, investeringar gjordes främst i personalutveckling och organisation samt paketering av vår frontend-arkitektur SCOPE. Omsättningen ökade med 17 % under perioden med en rörelsemarginal på 12,7 (8,5) %.
  • Under perioden tecknades avtal för Avensia Storefront och professional services kopplade till produkten med kunder i Sverige, USA och Tyskland. Inför 2017 har Avensia Storefront fått en förstärkt organisation för att stödja produktens pågående etablering i Nordamerika, Europa och Asien.
  • Tre nya större kundprojekt avseende kompletta e-handels- och omnikanallösningar påbörjades på den skandinaviska marknaden. Efter periodens utgång har vi även påbörjat projekt i Hong Kong och Australien.
     
  • Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling föreslår styrelsen årsstämman en höjning av utdelningen till 0,15 (0,10) SEK per aktie.
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl 13:45 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.