Arrow Fler nyheter

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Avensia AB

28 april, 2017, 7:45 CEST

Den 19 april 2017 offentliggjorde Avensia AB kallelse till årsstämma den 18 maj 2017. Nu finns en ny version av kallelsen upplagd på bolagets hemsida www.avensia.se med följande rättelser:

  • Sidan 2: Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear den 26 maj (stod 25 maj)
  • Sidan 3: De finansiella prestationsmålen avser räkenskapsåren 2017-2019 (stod 2017-2020)
  • Sidan 3: Övriga befattningshavare kan tilldelas högst två prestationsaktier per sparaktie (stod en)
  • Sidan 4: Subventionen avser endast deltagare som anställts efter den 3 juni 2016 (förtydligande)
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl 07:45 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.