Arrow Fler nyheter

Rättelse avseende avsaknad av MAR-hänvisning i tidigare utskick

 Avensia publicerar en rättelse till pressmeddelandet "Robin Gustafsson utsedd till tillförordnad VD".  Rättelsen avser avsaknad av MAR-hänvisning i tidigare utskick, den har nu lagts till nedan.

4 mars, 2021, 12:30 CET

RG liten

Styrelsen i Avensia, ett ledande expertbolag inom modern handel, har idag utsett Robin Gustafsson till tillförordnad VD för Avensia. Robin tillträder sin roll med omedelbar verkan och ersätter Niklas Johnsson.

 ”Avensia har under de senaste åren gått från att vara en traditionell e-handelskonsult till att bli ett expertbolag inom modern handel, där företaget kombinerar en djup teknisk kompetens inom digital handel med strategisk expertis inom retail och B2B-handel. Bolaget har en tydlig strategi och en stark position, och vi ser en stor efterfrågan på hela vårt erbjudande. Framåt ligger fokus på att få ytterligare utväxling av vår starka ställning”, säger Per Wargéus, styrelsens ordförande och huvudägare i Avensia.

”Niklas Johnsson har under sina tre år som VD på ett fantastiskt sätt bidragit till den strategiskt viktiga förflyttning som vi gjort. Han har varit central gällande att skapa en stark position inom modern handel, bredda vårt erbjudande och rekrytera en stark ledning. För nästa utvecklingsfas ser vi dock ett behov ett ledarskap med större fokus på operational excellence, genomförande och organisationsutveckling”, fortsätter Per Wargéus.

Robin är en av grundarna till Avensia och var VD för bolaget under perioden 2011-2018. Under åren 2001-2011 och 2018-2021 har Robin arbetat i Avensias styrelse.

”Styrelsen känner Robin sedan lång tid tillbaka, både som styrelsekollega och som tidigare VD, och vi är oerhört glada att Robin vill ta sig an uppgiften som tf. VD. Detta ger oss i det kortare perspektivet en väldigt bra ledare, som dessutom känner verksamheten, samtidigt som styrelsen får möjlighet att genomföra en grundlig rekryteringsprocess för att säkerställa rätt ledare även på längre sikt”, säger Per Wargéus. 

Under Robins tidigare år som VD hade Avensia en genomsnittlig årlig tillväxt på 31 % och växte till en omsättning på 189 MSEK. Robin är en av fem ägare till A5 Invest AB, och på så vis en av bolagets större aktieägare med ett indirekt ägande på 5,2 %. 

”Det känns väldigt kul att vara tillbaka i en operativ roll på Avensia. Jag är stolt över Avensias resa fram till idag men samtidigt inser jag att detta bara är början. Modern digital handel är mer centralt än någonsin och genom vår unika kombination av teknik- och strategisk affärskompetens kan vi erbjuda våra kunder fantastiska möjligheter. Vår strategi ligger fast, vi vill bli ett världsledande expertbolag inom modern handel, och nu är det exekvering och operationellt fokus, i kombination med kund- och medarbetarfokus, som gäller”, säger Robin Gustafsson. 

Niklas lämnar bolaget i enlighet med sitt anställningsavtal. Den avtalade uppsägningstiden och avgångsvederlaget uppgår tillsammantaget tolv månader. 


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-04 12:30 CET.

För ytterligare frågor, kontakta styrelsens ordförande Per Wargéus på 0707-31 89 08 eller tillförordnad VD Robin Gustafsson på 0736-60 60 82. 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.