Arrow Fler nyheter
Nyheter

Rättelse: Årsredovisning 2021 Avensia AB

Avensia publicerar en rättelse till pressmeddelandet "Årsredovisning 2021 Avensia AB"

Rättelsen avser att pressmeddelandet innehållande årsredovisningen var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:

"Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-07 08:30 CET."

Pressmeddelandet borde inte ha inneburit denna paragraf eftersom den inte är klassad som MAR.

-----------------------------------------------------------

11 april, 2022

Robin-Gustafsson

Avensia publicerar sin årsredovisning för 2021. Hela årsredovisningen finns som bifogat dokument i denna publicering.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, VD, +46 736606082 eller robin.gustafsson@avensia.com
 


Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv