Arrow Fler nyheter

Investerar för fortsatt tillväxt

Nyckeltal juli-september 2017

Nettoomsättning 36,1 (27,8) MKR, Rörelsemarginal neg (12,7) %
Rörelseresultat -0,5 (3,5) MKR, Kassaflöde 0,0 (2,1) MKR
Resultat efter skatt -0,6 (2,8) MKR, Resultat per aktie -0,02 (0,08) SEK

Nyckeltal januari-september 2017

Nettoomsättning 115,3 (88,3) MKR, Rörelsemarginal 4,8 (10,9) %
Rörelseresultat 5,5 (9,7) MKR, Kassaflöde 3,0 (4,0) MKR
Resultat efter skatt 3,8 (7,8) MKR, Resultat per aktie 0,11 (0,22) SEK

19 oktober, 2017, 12:15 CEST

VD:s kommentarer

  • Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och omsättningen under kvartalet växte med 30 procent till 36,1 MKR. Vårt erbjudande inom rådgivning, implementation och förvaltning har lett till flera nya kundprojekt, till exempel vidareutveckling av Nilson Groups omnikanalhandel där fysiska butiker, mobila appar och onlinebutik ska föras närmare varandra.
  • Som tidigare kommunicerats befinner vi oss i en fas där vi prioriterar organisk tillväxt för att bygga och fortsatt stärka vår marknadsposition. Under kvartalet har vi nettoanställt 23 personer i Sverige och ökat vårt team i Filippinerna med fyra personer. Detta innebär en kapacitetsökning på 23 % sedan den siste juni och 52 % sedan årsskiftet. Det är glädjande att vi lyckats locka så många duktiga nya medarbetare på en konkurrensutsatt marknad.
  • Rörelseresultatet sjönk under kvartalet till -0,5 MKR (3,5). Förändringen i resultatet berodde huvudsakligen på den snabba personaltillväxten. Avensia är ett specialistföretag och intaget av ny personal har förutom lägre initial debitering inneburit internutbildningsinsatser på 3 600 timmar under kvartalet. Kostnaden för förbrukningsinventarier (datorer m.m.) ökade till -1,4 MKR (-0,3).
  • Två nya lösningar med Avensia Storefront har under kvartalet driftsatts för Premier Designs i USA och Green Cross Health i Nya Zeeland. Kundkretsen i Sverige har utökats och samarbetet i Nordamerika med Episerver har inneburit utbildningar av deras internationella säljkår under perioden.
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober kl 12:15 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.