Arrow Fler nyheter

Disrupt yourself: Digitala marknadsplatser är avgörande för marknadsledare. Avensia inleder partnerskap med Mirakl.

Avensia har slutit ett partneravtal med franska mjukvaruföretaget Mirakl. Partnerskapet innebär att Avensias kunder kommer att kunna använda Mirakls ledande teknologi för att skapa egna marknadsplatser och därmed bli en central spelare i ett eget ekosystem i sin bransch.  Avensias erbjudande som globalt expertbolag inom modern handel och strategisk rådgivning till handelsbolag aktiva både mot konsumenter och företag, breddas nu med tjänster för införande av Mirakls marknadsplatsteknologi. Att etablera en egen marknadsplats utöver den befintliga egna e-handeln kommer inom kort att vara en högst naturlig strategi för företag som vill fortsätta att äga kundrelationen och inte styras av andra spelare i näringskedjan.

17 december, 2019, 8:00 CET

Det franska företaget Mirakl är en ledande leverantör av molnbaserade plattformar till digitala marknadsplatser.  Med Mirakls mjukvarutjänster kan detaljhandlare, distributörer och varumärken snabbt accelerera sin digitala handel genom att erbjuda ett utökat sortiment från andra leverantörer, på sin egen digitala marknadsplats. Samtidigt kan de arbeta provisionsbaserat med lägre kapitalbindning och risk som konsekvens.

”Mirakl är en tydlig global ledare inom lösningar för marknadsplatser och därmed en drivande aktör i den disruption inom e-handel som vi börjar se på marknaden idag. Partnerskapet med Mirakl ger Avensia möjligheten att fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen av modern handel och hjälpa företag inom B2B & B2C att förändra sin affärsmodell, säger Niklas Johnsson, VD på Avensia

Affärsmodellen, som kallas plattformshandel, är central för företag som Amazon, Apple, Uber och Airbnb, som kopplar ihop köpare och säljare globalt.  Inkomstmodellen för en ägare av en plattform för försäljning av produkter från tredje part är huvudsakligen baserad på provision, där man tar betalt per transaktion på plattformen.

”Avensia är med sin solida kunskap och erfarenhet en ledande aktör inom modern handel. De vet hur man hjälper kunder att bli konkurrenskraftiga inom sina branscher. Vi är övertygade om att kunder som väljer att skapa en marknadsplatsmodell med hjälp av Mirakl kommer att dra stor nytta av Avensias expertis, säger Philippe Corrot, CEO på Mirakl.

Plattformsmodellen innebär också att man lägger ut huvudansvaret för sortiment och pris på sina leverantörer men får tillgång till värdefulla data som man kan använda för att förbättra kundupplevelsen och börja erbjuda produkter, lösningar och tjänster som kunderna efterfrågar.

Digital handel är per definition väldigt dynamisk, liksom kundernas köpbeteende. Traditionell e-handel kan i vissa fall vara för snäv för att tillfredsställa moderna kunder och för att vara effektiv på lång sikt. Plattformsmodellen gör det lättare för köpare att möta säljare, samtidigt som säljaren får mer information och förutsättningar för att agera på data för att förbättra köpupplevelsen. Marknadsplatser kommer att bli den nya e-handeln,” säger Tobias Bergström, Director Commerce Strategy, på Avensia.

”Att starta en digital marknadsplats är ett avgörande steg för de företag som har förutsättningarna och ambitionen att ta ett starkare grepp om sin kategori och bransch. Har man en roll som marknadsledare och är top-of-mind hos kunden kan den snabbt tappas om man inte erbjuder det kunderna förväntar sig. Marknadsplatser handlar inte enbart om bredd. Genom att ta en större position inom en kategori får man möjligheten att bli tydligare i sin kommunikation med kunden och öka sin relevans.  Att vara relevant för kunden blir allt viktigare för företag, om de vill vara med i matchen i framtiden,” säger Johan Sommar, Senior E-Commerce Advisor på Avensia.

För ytterligare information kontakta

Niklas Johnsson, VD: niklas.johnsson@avensia.com Telefon: 073-550 5003


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.