Arrow Fler nyheter

Delårsrapport Avensia AB april-juni 2017

Ökar tillväxt- och rekryteringstakten

Nyckeltal april-juni 2017

Nettoomsättning 41,4 (30,4) MKR, Rörelsemarginal 5,2 (9,5) %
Rörelseresultat 2,1 (2,9) MKR, Kassaflöde -5,9 (0,9) MKR
Resultat efter skatt 1,5 (2,5) MKR, Resultat per aktie 0,04 (0,07) SEK

Nyckeltal januari-juni 2017

Nettoomsättning 79,2 (60,5) MKR, Rörelsemarginal 7,6 (10,1) %
Rörelseresultat 6,0 (6,1) MKR, Kassaflöde 3,0 (1,9) MKR
Resultat efter skatt, 4,4 (5,0) MKR, Resultat per aktie 0,12 (0,14) SEK

25 juli, 2017, 10:15 CEST

Vd:s kommentarer

  • De senaste kvartalens goda försäljningsutfall ledde till ett fortsatt inflöde av uppdrag från både nya och befintliga kunder och efterfrågan är fortsatt god på våra tjänster och produkter. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 36 % till 41,4 MKR. Tillväxttakten är den högsta för ett enskilt kvartal sedan Avensia renodlades 2015 och visar att vi har ett uppskattat erbjudande mot marknaden.
  • Vi är i en fas där vi prioriterar tillväxt för att fortsätta bygga vår marknadsposition. Vi har nettoanställt 21 medarbetare (+24 %) sedan årsskiftet och en viss ledtid föreligger alltid innan dessa är fullt sysselsatta. Vi har även haft en hög andel underkonsulter engagerade för att klara tillväxten. Som en konsekvens av detta sjönk rörelseresultatet med 26 % till 2,1 MKR i kvartalet. Minskade aktiveringar av utvecklingskostnader påverkar vidare jämförelsen negativt med 0,4 MKR.
  • Utdelning om 15 öre per aktie betalades till aktieägarna under perioden, totalt 5,3 MKR. Kassaflödet blev inklusive utdelningen -5,9 MKR, påverkat främst av ändringar i rörelsekapitalet.
  • Samarbetet mellan Episerver och Avensia Storefront har fördjupats och Episerver är sedan juli 2017 återförsäljare av produkten under namnet ”Episerver Commerce for Dynamics 365”. Detta betyder att Avensia Storefront i större utsträckning får tillgång till Episervers internationella marknadsförings- och försäljningsorganisation.
  • Avensias ramverk SCOPE har givit oss flera nya kunder på den svenska marknaden under kvartalet och är tillsammans med Avensia Storefront en drivande faktor bakom vår tillväxt inom helhetslösningar. Avensia Storefront har under kvartalet fått nya kunder i Sverige.
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2017 kl 10:15 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, vd Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.